Światowy Dzień Higieny Rąk 5 maja

Dzień ten przypomina nam o znaczeniu utrzymywania higieny dłoni zarówno dziś, jak i każdego dnia.

Jest ona szczególnie ważna w kontekście służby zdrowia, gdzie higiena dłoni ogranicza ryzyko występowania zakażeń u pacjentów i rozwijania się sepsy.
 
W tym roku globalnym motywem przewodnim Światowego Dnia Higieny Rąk jest hasło „Wszystko leży w Twoich rękach – zapobiegaj sepsie w środowisku służby zdrowia”, ustalone przez Prywatną Organizację ds. Bezpieczeństwa Pacjentów (Private Organization for Patient Safety) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO).
 
W ramach obchodów Światowego Dnia Higieny Rąk opracowaliśmy łatwe do zapamiętania wezwanie do podjęcia działań w formie 3 kroków, z zamysłem, by wesprzeć pracowników służby zdrowia w redukowaniu przypadków zakażeń i sepsy u pacjentów.
 
Pomyśl o higienie. Działaj, aby zapobiegać. Dbaj o pacjentów. Czyli w skrócie: Pomyś. Działaj. Dbaj.
 
 Nurse_holding_patient_hands_Tork.jpg

Zapobieganie sepsie

Określaną niekiedy nieprecyzyjnie jako zatrucie krwi sepsę definiuje się jako zagrażającą życiu dysfunkcję narządową spowodowaną zaburzoną regulacją odpowiedzi ustroju na zakażenie.1  Innymi słowy, sepsa jest komplikacją występującej już wcześniej infekcji.
 
Każdego roku sepsa wywołuje średnio sześć milionów zgonów w skali światowej – jest główną przyczyną śmierci w wyniku zakażenia i występuje częściej niż zawały serca. Faktycznie, sepsa stanowi czynnik przyczyniający się w jednej trzeciej wszystkich zgonów szpitalnych.2,3,4
     
Dlatego profilaktyka ma kluczowe znaczenie w eliminacji sepsy oraz ograniczaniu jej zgubnego oddziaływania. Skorzystaj z następujących czterech „filarów”, na których możesz się oprzeć w przeciwdziałaniu sepsie u pacjentów:
 
Opieka profilaktyczna
Ponieważ sepsa jest reakcją organizmu na zakażenie, pierwszy krok powinien polegać na dopilnowaniu, by u pacjenta w ogóle nie rozwinęła się infekcja. Można to osiągnąć dzięki starannej opiece profilaktycznej, np. poprzez odpowiednie zadbanie o stan skóry, pielęgnację stóp, zastosowanie materacy przeciwodleżynowych i szczepionek.
 
Leczenie infekcji
Jeśli pomimo podejmowanych działań zapobiegawczych u pacjenta rozwinie się jednak infekcja, należy ją ściśle monitorować i kontrolować. Ważne jest dokładne zapoznanie się i stosowanie lokalnych wytycznych w zakresie zwalczania drobnoustrojów, tak aby nie dopuścić do wystąpienia stanu krytycznego u pacjenta.
 
Higiena dłoni
Higiena dłoni odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu krzyżowemu przenoszeniu zarazków z przedstawicieli służby zdrowia na pacjentów. Przestrzegając zasad zawartych w opracowanym przez WHO modelu 5 momentów higieny dłoni [hiperłącze], możesz osiągnąć pozytywne efekty dzięki praktykowaniu higieny w odpowiednim czasie.
 
Pielęgnacja ran
Prawidłowa pielęgnacja ran [wstawić hiperłącze do lokalnej strony BSN] również odgrywa decydującą rolę w zapobieganiu sepsie, ponieważ wszelkie naruszenia powłoki ciała mogą doprowadzić do przeniknięcia bakterii i wystąpienia infekcji. Należy stale kontrolować rany pod kątem objawów zakażenia i zapewnić ich właściwe oczyszczanie pomiędzy zmianami opatrunków. 
 
Moisturising_hands_healthcare_Tork.jpg

Pomyśl. Zapobiegaj. Dbaj.

„Myśl. Zapobiegaj. Dbaj.” to zestaw kroków w ramach codziennej, szybkiej higieny, opracowanych, by pomóc zapobiegać sepsie w środowisku służby zdrowia. Mają one w zamyśle wesprzeć wdrażanie konsekwentnych i rygorystycznych zabiegów higienicznych w celu zapobiegania zakażeniom i sepsie u pacjentów, nad którymi sprawujesz opiekę.
 
Pomyśl: Zanim przystąpisz do rutynowych działań, koniecznie zatrzymaj się i przypomnij sobie wytyczne higieny profilaktycznej, m.in. 5 momentów higieny dłoni WHO [hiperłącze] oraz zasady zarządzania zwalczaniem drobnoustrojów w pooperacyjnej pielęgnacji ran, stosowane w Twojej placówce.
 
Działaj: Podejmij niezbędne kroki w zakresie przestrzegania zasad higieny, aby ograniczyć ryzyko zakażeń i sepsy, m.in. dbając o dezynfekcję dłoni przed kontaktem i po kontakcie z pacjentem, uważnie kontrolując rany pod kątem zakażeń oraz sprawdzając historię szczepień pacjenta.
 
Dbaj: Po podjęciu prawidłowych działań skup się na opiece nad swoimi pacjentami w bezpiecznym środowisku.
Dziel się wiedzą, korzystając z elementów infograficznych
Pobierz plakat „Myśl. Zapobiegaj. Dbaj.”  
Higiena dłoni na rzecz zapobiegania sepsie
Źródła:

1 na 10

pacjentów na całym świecie ulegnie co najmniej jednej infekcji powiązanej z opieką zdrowotną (healthcare-associated infection, HAI)*

5–13%

Roczny przyrost przypadków sepsy w krajach rozwiniętych na przestrzeni ostatniej dekady**