Badania i współpraca

Badania i współpraca

Współpraca

Firma Tork jest dumna z udziału we wspieranej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) inicjatywie Prywatne Organizacje dla Bezpieczeństwa Pacjenta (Private Organisations for Patient Safety, POPS)POPS_square.jpg.

W 2012 roku WHO stworzyła inicjatywę POPS (Private Organizations for Patient Safety, Prywatne Organizacje dla Bezpieczeństwa Pacjenta) celem zapoczątkowania współpracy w branży w zakresie wprowadzania środków służących poprawie bezpieczeństwa w służbie zdrowia na całym świecie. Członkowie inicjatywy POPS współpracują ze sobą, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń powiązanych z opieką zdrowotną (Healthcare-associated infection, HAI) i ratować życie pacjentów na całym świecie, poprzez poprawę wdrażania zaleceń WHO i zwiększone korzystanie ze środków dezynfekujących w placówkach służby zdrowia. Od 2015 roku firma Tork z dumą bierze udział w inicjatywie POPS. Naszym celem jest czynne przyczynianie się do poprawy służby zdrowia na całym świecie.


Dowiedz się więcej o projektach POPS oraz kluczowych wynikach na WHO.int

Badania

80% pracowników służby zdrowia chce lepszych szkoleń z zakresu higieny dłoniCorporate champion_square.jpg

Nowe badanie, w którym wzięło udział ponad 1000 osób z personelu pielęgniarskiego oraz lekarskiego, pokazało, że 6 na 10 badanych wolałoby, aby higienie dłoni nadawano większe znaczenie na ich oddziale. Natomiast aż 8 na 10 badanych chciałoby uzyskać lepsze przeszkolenie z zakresu higieny dłoni*.

Poznaj wyniki badania


* Badanie Tork, 2019 r.