Dispenser placement healthcare.tif

Prawidłowe rozmieszczenie dozowników

Rozmieszczenie preparatów do dezynfekcji rąk w szpitalach ma znaczenie

Pracownicy służby zdrowia chcą jak najlepiej opiekować się swoimi pacjentami. Ważnym obowiązkiem jest utrzymywanie dobrej higieny rąk aby minimalizować ryzyko krzyżowego przenoszenia bakterii i typowych infekcji występujących w placówkach służby zdrowia. Badania pokazały, że prawidłowe rozmieszczenie dozownikow higienicznych ma wpływ na poziom wskaźników zakażeń1. Aby pomóc placówkom służby zdrowia zwiększać pozytywny wpływ higieny, Tork stworzył wizualny przewodnik pokazujący prawidłowe rozmieszczenie dozowników higienicznych.
Tork rekomenduje aby w placówkach służby zdrowia montować wyłącznie dozowniki z łokciownikiem.

"Pielęgniarki pokonują pieszo kilometry podczas swojej zmiany, nie powinny pokonywać dodatkowej drogi aby móc zdezynfekować dłonie” 

Najważniejsze nie jest umieszczenie jak największej liczby dozowników w placówce, ale zadbanie oto aby wisiały one w odpowiednich miejscach. W rzeczywistości badania pokazują, że optymalizacja rozmieszczenia dozowników2 może zwiększyć użycie o ponad 50%, zwiększenie ilości dozowników ma mniejszy wpływ na ich używanie niż zachowanie tej samej ilości dozowników lecz umieszczenie ich w dobrze widocznych miejscach.

Inpspirujące wizualizacje

Każdy szpital jest wyjątkowy, aby naprawdę zoptymalizować rozmieszczenie dozowników konieczne jest wykonanie badanie przepływu ludzi i pracy. Jednakżę przewodnik może pomóc jeśli chodzi o ogólne zasady. Informacje zawarte w przewodniku rozmieszenia dozownikow powstały w oparciu o sponsorowane przez SCA badania oraz niezależne wyniki badań akademickich. Przewodnik powtal w oparciu o wizualizacje czterech powszechnie występujących obszarów w szpitalach. Wizualizacje sugerują możliwe rozmieszczenie dozowników, które ułatwiają przestrzeganie prawidłowej higieny rąk metodą 5 kroków WHO. 
 
Uwaga: Tork oraz WHO zalecają korzystanie wyłącznie z dozowników z łokciownikiem.
 

Wejście do szpitala 

Hospital entrance.png                                                                       


  1. Wielu odwiedzających wchodząc do szpitala nie myje rąk. Rozpowszechnienie informacji na temat higieny rąk i ułatwienie dostępu do urządzeń do tego celu może przynieść znakomite rezultaty.  

Źródło: Euro Surveill. 2009 Sep 17;14(37). pii: 19331.
Sub-optimal hand sanitiser usage in a hospital entrance during an influenza pandemic, New Zealand, August 2009. Murray R1, Chandler C, Clarkson Y, Wilson N, Baker M, Cunningham R; Wellington Respiratory and Hand Hygiene Study Group.
 
 

4 osobowy pokój pacjentów

Hospital 4 bed patient room.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  1. W salach tego rodzaju niezbędne jest zamontowanie więcej niż jednego dozownika.
  2. Umieszczenie ich w znanych miejscach eliminuje konieczność szukania dozownika. W badaniu obserwacyjnym dozowniki umieszczone w pobliżu zlewu i przy wejściu do sali były używane częściej niż dozowniki w końcu sali.
  3. Należy przeprowadzić badanie oparte na przebiegu poszczególnych etapów pracy, by określić strefy sali o „wzmożonym ruchu” oraz miejsca przebywania pracowników opieki zdrowotnej w opisanych 5 momentach.
  4. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na trasę przemieszczania się pracowników pomiędzy pacjentami. 
 
Źródło: Assessing the optimal location for alcohol-based hand rub dispensers in a patient room in an intensive care unit Matthijs C Boog1*, Vicki Erasmus1, Jitske M de Graaf1, Elise (A) HE van Beeck1, Marijke Melles2 and Ed F van Beeck1
 

Jednoosobowy pokój pacjenta 

Hospital single patient room.png

  1. Umieszczenie dozowników w często mijanych miejscach lub w miejscach częstego sprawowania opieki skutkuje użytkowaniem ich w większym zakresie.
  2. Dozowniki nie powinny znajdować się z dala od przejść, za innymi przedmiotami ani poza zasięgiem wzroku.
 
Uwaga: Umieszczenie dozowników z dezynfekantem na wspornikach łóżek może być dobrym pomysłem, należy jednak pamiętać, że mogą one znikać z pokoju w momencie zabrania łóżka. 
 

Pokój pielęgniarekHospital nurse station.png

  1. Badanie obserwacyjne wykazało, że dozowniki umieszczone w pokoju pielęgniarek były używane częściej niż dozowniki na ścianie za łóżkami pacjentów.
  2. Należy umieścić dozowniki na korytarzach do wykorzystania w trakcie przechodzenia do kolejnych pomieszczeń.
 
Źródło: wewnętrzne badania SCA, Holandia 2015.
 
 
 
 
1Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit.  BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.
2Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.