WHHD_2019_Original.jpg
Służba zdrowia

Idealna higiena jest w Twoich rękach

05/05/2019

Idealna higiena jest w Twoich rękach


5 maja to ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Światowy Dzień Higieny Rąk. Tork, marka firmy Essity, od wielu lat aktywnie bierze udział w jego obchodach. Jako dostawca profesjonalnych rozwiązań do utrzymania higieny Tork zwraca uwagę na rolę higieny dłoni w redukcji zakażeń
związanych z opieką zdrowotną (HAIs).


Nowe badanie marki Tork, przeprowadzone na terenie pięciu krajów wykazało, że według ponad połowy ankietowanych pracowników służby zdrowia higiena rąk powinna być traktowana bardziej priorytetowo.  Głównym sposobem redukcji zakażeń oraz ograniczenia rozprzestrzeniania czynników patogenicznych 
w placówkach służby zdrowia nadal pozostaje zwykła czynność mycia rąk.  Zwiększanie świadomości na temat skutecznych sposobów utrzymywania higieny przyczynia się do tworzenia zdrowszego, lepszego świata. Z tego powodu tegoroczny Światowy Dzień Higieny Rąk jest poświęcony propagowaniu wspólnych działań społeczeństwa w celu promocji skutecznej higieny dłoni na całym świecie.
W Światowym Dniu Higieny Rąk, Tork jako ekspert w zakresie higieny po raz kolejny podkreśla, że mycie rąk pozostaje jedną z najprostszych i najważniejszych metod walki z zakażeniami w służbie zdrowia.
Narzędzia do usprawnienia zasad higieny i dodatkowe informacje: https://www.tork.pl/rekomendacje/branza/healthcare/tools-tips/

Załączniki