Tork PeakServe®

Na straży wysokich standardów higieny

Utrzymanie wysokiego standardu higieny przez cały czas w łazienkach w obiektach służby zdrowia jest wyzwaniem z powodu nieregularnego natężenia ruchu. Tork PeakServe® ogranicza liczbę kontroli dozowników, dzięki czemu personel sprzątający może więcej czasu poświęcić na sprzątanie obszarów krytycznych. Stały dostęp do papierowych ręczników do rąk w łazienkach w miejscach publicznych minimalizuje ryzyko zakażenia.


Wyzwania związane z higieną w sektorze służby zdrowia
 
Kierownicy obiektu w służbie zdrowia znajdują się pod stale rosnącą presją. Mimo że usługi sprzątania można zakupić na drodze przetargu, tak jak to się dzieje w każdej innej branży, to wyjątkowe wyzwania sektora służby zdrowia także pociągają za sobą wyjątkowe wymagania i standardy dla produktów higienicznych. W służbie zdrowia higiena będzie zawsze odgrywać zasadniczą rolę w zapewnianiu wysokiej jakości usług. Ponadto zawsze będzie mieć ogromne znaczenie w minimalizowaniu ryzyka zakażenia dla pacjentów, rezydentów, gości i personelu.
 
Higiena dłoni podczas szczytowych sezonów
 
Wysokie natężenie ruchu w łazienkach stanowi zasadnicze wyzwanie w obiektach służby zdrowia, szczególnie podczas szczytowych sezonów, takich jak okresy corocznych eskalacji chorób zakaźnych, np. grypy. Im więcej osób udaje się po pomoc do lekarza, tym więcej bakterii wprowadzanych jest do środowiska, stanowiąc ryzyko zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Mimo że zachowanie odpowiedniej higieny dłoni stanowi zawsze ważną część podstawowych zabiegów higienicznych, to w szczycie występowania chorób jest jednym z głównych środków, które można podjąć, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. Odpowiednia higiena dłoni przeciwdziała ponadto wytwarzaniu się oporności na antybiotyki.
 
Zminimalizuj ryzyko zakażenia dzięki Tork Peakserve®
 
Czysty obiekt służby zdrowia przyczynia się do poprawy zdrowia i sprawia, że miejsce pracy staje się atrakcyjniejsze. Ponadto wywiera ogólne pozytywne wrażenie. Dbanie o wysoki standard higieny w łazienkach publicznych staje się prostsze dzięki łatwym w utrzymaniu, higienicznym dozownikom, takim jak Tork PeakServe®. Dozowniki o wysokiej pojemności zapewniają lepszą higienę gościom, a czas zaoszczędzony na uzupełnianiu dozowników pozwala personelowi sprzątającemu zająć się ważniejszymi zadaniami. 
 
Przedstawiamy PeakServe 
  1. Bindy są skompresowane o 50%, dzięki czemu w dozowniku mieści się aż 2100 ręczników*
  2. Po załadowaniu bindy zaczepiają się o siebie
  3. Ręczniki są dozowane pojedynczo w sposób ciągły
 
* W porównaniu do ręczników Tork w jakości Universal oraz dozowników do ręczników w składce 552000.