Tork PeakServe®

Zapewniaj dobre samopoczucie na co dzień

Czyste łazienki świadczą o trosce o personel i wywierają dobre wrażenie na gościach. Tork PeakServe® umożliwia zapewnienie najwyższych standardów higieny w łazienkach. Gwarantuje dobre samopoczucie personelu, mniejszą liczbę zwolnień chorobowych i większy komfort pracy.


Kwestie higieny w środowisku biurowym typu „open space”
 
Coraz częściej okazuje się, że czystość i higiena w miejscu pracy przekładają się
nie tylko na przyjemniejsze środowisko pracy, ale też w znaczny sposób wpływają na produktywność. Coraz więcej biur wybiera układ otwarty („open space”), co oznacza, że pracownicy mają ze sobą więcej kontaktu, współdzielą urządzenia i wyposażenie biurowe. Jednocześnie zwiększa to zagrożenia związane z brakiem higieny.
 
Wdrażanie strategii higienicznej i jej korzyści
 
Brak stosowania zasad higieny sprawia, że pracownicy mają wrażenie, że ich koledzy i koleżanki nie walczą wystarczająco z rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów. Dzięki wdrożeniu strategii higienicznej w biurze pracodawcy mogą zwiększyć produktywność i dobre samopoczucie pracowników, redukując zwolnienia lekarskie oraz niepokój o brak higieny. Badania wykazały, że stosowanie programu higieny dłoni w biurze redukuje liczbę zwolnień lekarskich o ponad 20%7. Jednocześnie zmniejsza niepokój, zwiększa morale oraz poprawia nastawienie pracowników wobec miejsca pracy.
 
W jaki sposób Tork PeakServe® może stać się częścią strategii lepszej higieny 
 
Jednym z najważniejszych sposobów na poprawę higieny dłoni oraz redukcję występowania chorób zakaźnych jest zapewnienie pracownikom więcej możliwości dbania o higienę dłoni. A także zadbanie o stałe zaopatrzenie obiektów. I tutaj pojawia się pole do popisu dla Tork PeakServe. To przełomowe rozwiązanie ustanowiło nowy standard dozowania ręczników w obiektach o dużym natężeniu ruchu. 250%* więcej ręczników do rąk i obsługa 600* osób więcej pomiędzy kolejnymi uzupełnieniami wkładów dają pewność, że łazienka o dużym natężeniu ruchu jest gotowa na wizyty gości!  
 
Przedstawiamy nasze najnowsze innowacyjne rozwiązanie

Nasze nowe ręczniki do rąk są tak skompresowane, że mieszczą dwa razy więcej sztuk w mniejszej objętości. Jest to system ciągłego dozowania: Skompresowane bindy Tork PeakServe po załadowaniu łączą się ze sobą, więc dozowanie przebiega bez zakłóceń. 
Efektem jest płynne i niezakłócone dozowanie ręczników ze smukłego dozownika, który zapewnia aż 35% więcej pojemności niż inne produkty dostępne na rynku*.
 
 
7. Arbogast, J. W., Moore-Schiltz, L., Jarvis, W. R., Harpster-Hagen, A., Hughes, J., & Parker, A. (2016). Impact of a comprehensive workplace hand hygiene program on
employer health care insurance claims and costs, absenteeism, and employee perceptions and practices. Journal of occupational and environmental medicine, 58(6), e231.