Prawidłowa higiena dłoni

Szkolenia i edukacja

8 na 10 pracowników służby zdrowia chciałoby uzyskać lepsze przeszkolenie w zakresie higieny dłoni, a także życzyłoby sobie, żeby szkolenia opierały się o badania i fakty. Współpracujemy z naukowcami behawioralnymi, ekspertami oraz szpitalami akademickimi na całym świecie, aby oferować szkolenia oparte na dowodach, które pomagają przełożyć teorię na praktykę.

Co chciał(a)byś poprawić?

5 momentów higieny dłoni

5 momentów higieny dłoni określa kluczowe chwile, w których pracownicy służby zdrowia powinni zastosować się do zasad higieny dłoni.
Polecane produkty

Higiena dłoni w wirtualnej rzeczywistości

Uważa się, że przestrzeganie odpowiednich zasad higieny dłoni to najważniejsza metoda profilaktyczna i sposób na kontrolowanie zakażeń w budynkach służby zdrowia. Nasze szkolenie oparte na modelu 5 momentów higieny dłoni opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) umożliwia Twojemu personelowi zdobywanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w każdej z tych krytycznych chwil w wirtualnej rzeczywistości. Zobacz nasze szkolenie dotyczące higieny dłoni w wirtualnej rzeczywistości.
Polecane produkty