Branża gastronomiczna

W niewielu typach działalności higiena wywiera tak bezpośredni wpływ na zyski jak w przypadku hoteli, restauracji i kawiarni. Nie tylko czystość stanowi ważny element wrażeń gości, klienci coraz częściej relacjonują również problemy z higieną za pośrednictwem mediów społecznościowych, wystawiając niskie oceny i publikując nieprzychylne recenzje.1 Ponadto, niedociągnięcia w kwestii bezpieczeństwa żywności mogą okazać się bardzo kosztowne, zarówno pod względem kar, jak i utraconych zysków wskutek zmiany w postrzeganiu lokalu przez klientów. 

Program Tork Clean Care zapewnia szeroką gamę rozwiązań higienicznych oraz wiedzę specjalistyczną dla branży gastronomicznej, dzięki którym nie tylko zadbasz o swoich gości i pracowników, ale także poprawisz wizerunek firmy.

  • Dobre praktyki w zakresie higieny przekładają się na powodzenie działalności

    Przeprowadzone niedawno w Stanach Zjednoczonych badanie wykazało, że jeden tylko incydent związany z zatruciem pokarmowym może kosztować restaurację miliony dolarów w związku z utraconym zyskiem, karami, kosztami procesów sądowych, opłat za obsługę prawną, podwyżek składek ubezpieczeniowych, kosztów inspekcji oraz wydatków związanych z ponownym przeszkoleniem personelu.2 Natomiast badanie wykonane na terenie Unii Europejskiej pokazuje, że ponad 23 miliony ludzi choruje corocznie z powodu niebezpiecznej żywności.3 
     
    Dobre praktyki higieniczne znacząco zwiększają bezpieczeństwo żywności. Nie wspominając już o innych potencjalnych korzyściach, które niesie ze sobą dobra higiena, jak np. zadowolenie gości, dobre warunki pracy, mniej marnotrawionego jedzenia, mniejsza rotacja pracowników i wyższe morale.4

  • Wysiłek zbiorowy

    Mimo że ludzie zdają sobie sprawę, jak ważne są higiena i czyszczenie, elementy te nie zawsze stanowią główny priorytet dla pracowników restauracji, którzy często muszą wykonywać wiele zadań jednocześnie, często pod presją czasu. Poczynienie wysiłków na rzecz zgromadzenia odpowiedniej wiedzy i ustanowienia właściwych procedur w ostatecznym rozrachunku się opłaci, ponieważ nawet jeden błąd popełniony przez jednego tylko pracownika może bardzo negatywnie wpłynąć na całą działalność firmy. Okresowe szkolenie zespołu uświadamia znaczenie odpowiednich praktyk w zakresie higieny oraz zwiększa motywację personelu do ich przestrzegania. Poprawia również wydajność, ponieważ gdy pracownicy wiedzą, jak zachować higienę podczas pracy, ich działania stają się płynniejsze. Z czasem prowadzenie utrzymywanej w czystości kuchni upowszechni się w całej firmie.

Food-service-cleancare_original.jpg
Food-service-cleancare3.jpg

Porady higieniczne dla pracowników branży gastronomicznej

Niski poziom higieny jest jedną z najczęstszych przyczyn problemów z bezpieczeństwem żywnościw branży gastronomicznej. Na szczęście, higienę osobistą można poprawić lub utrzymać, przestrzegając kilku prostych zasad. Pobierz nasze porady z zakresu higieny dla personelu branży gastronomicznej tutaj.

Do pobrania