Kobiety myją i wycierają ręce w toalecie.

Sposoby zapewniania pasażerom wspaniałych wrażeń na lotniskach

Kierownicy obsługujący lotniska muszą spełniać oczekiwania pasażerów i zapewniać najwyższą jakość we wszystkich kontaktach. Więcej informacji na temat wrażeń pasażerów z pobytu na lotnisku przeczytasz w poniższym artykule. 

Lotniska to coś więcej niż tylko terminale pasażerskie. Większość z nikt to skomplikowane wielofunkcyjne centra podróży oferujące szeroką gamę usług, które mają swój wkład w całościowych dochodach lotnisk. Instytut Badania Jakości Obsługi na Lotniskach (Airport Service Quality, ASQ) to wiodąca usługa ukierunkowana na pasażerów korzystających z lotniska i program benchmarkingowy, który mierzy poziom zadowolenia klientów. Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut wskazują na bezpośrednie powiązanie zadowolenia klientów z dochodami*.

Ważny element ogólnych wrażeń z podróży
Praca wielu kierowników obsługujących lotniska zmieniła swój charakter – tradycyjne zarządzanie obiektem zmieniło się w zarządzanie wrażeniami odwiedzających. Na czym polega różnica? W przypadku zarządzania wrażeniami celem jest sprostanie oczekiwaniom pasażera i zapewnienie wysokiej jakości na każdym etapie jego interakcji z lotniskiem. Pobyt na lotnisku stanowi ważny element składowy ogólnego wrażenia z podróży, a to oznacza, że każda interakcja oraz każdy punkt kontaktu z klientem ma znaczenie. 


Higiena i zadowolenie pasażerów
Higiena i czystość terminali i toalet ma teraz znaczący wpływ na zadowolenie gości i wyniki ASQ – może nawet większy niż kiedykolwiek wcześniej. Z punktu widzenia obsługi technicznej oznacza to zapewnienie stałego, wysokiego poziomu czystości i higieny, a także dostępności produktów higienicznych, w celu uniknięcia skarg. W związku ze wzrostem wymagań związanych z poprawą wydajności operacyjnej rośnie też zainteresowanie rozwiązaniami, które oszczędzają czas, ograniczają ryzyko braku produktów oraz zmniejszają zabrudzenia i ilość odpadów. Ponadto pojawia się zapotrzebowanie na bardziej zoptymalizowane i zrównoważone działania. Na szczęście wszystko to można osiągnąć dzięki danym dostępnym w czasie rzeczywistym oraz technologii umożliwiającej sprzątanie w oparciu o dane. 


Chcesz poznać korzyści, jakie możesz uzyskać dzięki sprzątaniu w oparciu o dane? Umów się na szybką prezentację rozwiązania Tork Vision Sprzątanie.

tork_easycube_cleaner_800x500.jpg

Jak wprowadzenie sprzątania w oparciu o dane poprawia wrażenia pasażerów na lotniskach

 
Każdego roku miliony pasażerów odwiedzają toalety na lotniskach. Dostawcy usług dla obiektów muszą nieustannie radzić sobie z pilnymi wyzwaniami w zakresie jakości i higieny, aby utrzymać wysokie wyniki ASQ, odpowiednio planując budżety oraz cele zrównoważonego rozwoju. Przepływ gości bywa bardzo nierówny, lecz pomimo dużego ruchu w godzinach szczytu każdy z pasażerów oczekuje, że toaleta będzie czysta, oraz będzie się w niej znajdował papier toaletowy, ręczniki oraz mydło.
 
Proaktywna praca 
Sprzątanie oparte na danych umożliwia personelowi sprzątającemu oraz kierownictwu dostęp do bieżących informacji na temat potrzeb w zakresie sprzątania. Można wówczas sprzątać dokładnie to, co, gdzie i kiedy trzeba, co z kolei zaoszczędza czas zespołów sprzątających. Czas, który można przeznaczyć z kolei na lepszej jakości sprzątanie, aby zapewnić wysokie standardy higieny – z uwzględnieniem procedur higieny – oraz czystość dla podróżnych. W rzeczywistości dane zebrane od obecnych klientów wskazują, że wprowadzenie sprzątania w oparciu o dane pozwoliło zaoszczędzić do 20% czasu potrzebnego na sprzątanie**** oraz sprawić, że dozowniki są zaopatrzone nawet przez 99% czasu***** – pomimo gwałtownych zmian natężenia ruchu w toaletach, które są nieuniknionym czynnikiem przy sprzątaniu terminali pasażerskich. Ponadto kierownicy analizują dane w funkcji czasu, aby ulepszyć procesy czyszczenia, planowania, zakupów oraz logistyki. 
 
Wyższa jakość i mniej skarg
Dzięki sprzątaniu w oparciu o dane personel sprzątający może osiągać lepsze rezultaty przy mniejszym nakładzie pracy, a jego środowisko pracy staje się bardziej znaczące i mniej stresujące. System pomaga wyeliminować skargi, zanim jeszcze się pojawią, oraz wspiera długotrwałe pozytywne wrażenia wśród pasażerów – koniec z pustymi dozownikami i brudnymi łazienkami. Wykazano, że takie proaktywne podejście do sprzątania pozwala osiągnąć do 30% wyższy poziom satysfakcji klientów******. 
 
Nadszedł czas, by wprowadzić technologie cyfrowe.

Sprzątanie oparte na danych

Dostęp do danych z łazienek w czasie rzeczywistym umożliwia zasadniczą poprawę pracy personelu sprzątającego pod trzema względami:

Rekomendacje produktu

Źródła


* https://aci.aero/wp-content/uploads/2019/08/ACI_ASQ_Product_and_Services_Brochure.pdf

** https://www.buildings.com/news/industry-news/articleid/22085/title/unclean-restrooms-impact-students 

***W porównaniu do najdłuższego ręcznika w roli oferowanego przez konkurencję w Europie i Ameryce Północnej

**** Na podstawie udokumentowanych wyników uzyskanych przez trzech klientów korzystających z rozwiązania Tork Vision Sprzątanie, według pomiarów przed wdrożeniem i po jego wdrożeniu.

***** Pomiar dokonany na podstawie danych z niemal 13 000 połączonych urządzeń w okresie od czerwca do grudnia 2019 r., w oparciu o czas w ciągu miesiąca, przez który urządzenie jest puste, w stosunku do całego miesiąca.

****** Badanie zadowolenia gości z dwóch łazienek z systemem Tork Vision Sprzątanie oraz dwóch tradycyjnych łazienek na wystawie ISSA/Interclean w maju 2016 roku.


Uwaga: Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie było wcześniej znane jako Tork EasyCube®.