EY3A5654.jpg

Nowe życie ręczników papierowych

Czy wiesz, że ręcznik papierowy wyrzucany po wyjściu z toalety jest zasobem? Essity testuje nową usługę, która polega na przetwarzaniu zużytych ręczników papierowych w nowe produkty higieniczne.

Infografik-vektor-full.png
 
Wiele firm, nie tylko w przemyśle wytwórczym, stosuje bardziej efektywne pod względem zasobów sposoby do ponownego opracowania swoich projektów, tworzenia i sprzedaży rozwiązań, znajdowaniu nowych sposobów użytkowania produktów oraz próby zdefiniowania tego, co jeszcze jest możliwe dzięki recyklingowi. Koncepcje, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Gospodarka okrężna (ang. Circular Economy), zachęcają przedsiębiorstwa do ciągłego wprowadzania innowacji, aby utrzymać konkurencyjność.
 
W 2016 roku należąca do Essity marka Tork wdrożyła projekty pilotażowe w Niemczech i Holandii mające na celu udoskonalenie cyklu życia ręcznika papierowego - unikalną usługę, dzięki której wykorzystuje zużyte ręczniki papierowe i przetwarza je w swoich fabrykach w nowe produkty higieniczne.
 

Klienci korzystają ze wskazówek

"Z punktu widzenia higieny, ręczniki papierowe mają przewagę nad innymi rozwiązaniami", mówi Åsa Degerman, która wraz z Sarą Lundström pracuje w Zespole ds. Innowacji w Zakresie Odpadów dla marki Tork w SCA i kontynuuje, że "jednak w wielu biurach stanowią one od 10 do 25 procent całkowitych odpadów.”
W rezultacie nie jest zaskakujące, że biorąc pod uwagę fakt, że cały czas jest napędzany popyt na wprowadzanie zrównoważonych rozwiązań, klienci oczekują nowych, lepszych rozwiązań do zarządzania odpadami jakimi są zużyte ręczniki papierowe.
 
„Obecnie najczęściej stosowanymi metodami utylizacji ręczników papierowych są spalanie i składowanie odpadów, a w niektórych przypadkach kompostowanie. Jako że recycling ręczników papierowych nie był do tej pory praktykowany, potencjał ponownego wykorzystania zasobów naturalnych jest ogromny".
 

Pozytywna reakcja klientów

Ta nowa usługa zależy od współpracy pomiędzy partnerami. Koncepcja opiera się na innowacyjności i współpracy z klientami, dostawcami usług i fabrykami SCA - wybranymi podmiotami, których działania są związane z zarządzaniem odpadami oraz produkcją ręczników papierowych, i których zaangażowanie i udział w projekcie warunkują sukces.
 
Odpowiedź od klientów była wyjątkowo pozytywna.
"Klienci są bardzo zadowoleni z wyników i uważają, że jest to bezproblemowa usługa, która nie wymaga zwiększania nakładu pracy ekip sprzątających" – podkreśla Åsa Degerman.
W 2017 roku SCA nadal będzie współpracować z kolejnymi klientami w Niemczech i Holandii, aby kontynuować prace na doskonaleniem nowej usługi.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej nowej inicjatywy zapraszamy do kontaktu z Åsą Degerman (asa.degerman@essity.com).