Tworzenie zrównoważonego życia poza domem

Obecnie coraz więcej czasu spędzamy poza domem – w miejscu pracy, hotelach, szkołach, restauracjach i na lotniskach. A to powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania, które sprawią, że życie poza domem stanie się bardziej zrównoważone. 
 
Odpowiadając na potrzeby klientów, pomagamy Ci dostarczać zrównoważone rozwiązania dla Twojej firmy. Począwszy od poprawy warunków zdrowotnych dzięki lepszej higienie, po bardziej zasobooszczędne rozwiązania zmniejszające ilość odpadów i lepsze warunki pracy dla personelu sprzątającego, kucharzy i pracowników służby zdrowia.
 
W Tork dążymy do tworzenia bardziejzrównoważonego życia poza domem. 

 

W jaki sposób umożliwiamy bardziej zrównoważone życie poza domem?

Nasza misja to stworzenie rozwiązań, które sprawią, że życie poza domem stanie się bardziej zrównoważone. Nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech strefach wpływu. Uważamy, że nasze produkty i rozwiązania odegrają największą rolę w takich dziedzinach jak: dobrostan, tworzenie więcej przy mniejszym nakładzie, gospodarka obiegowa.

Dobrostan

Higiena, zdrowie i dobrostan ściśle się ze sobą łączą. W krajach rozwijających się dostęp do świeżej wody i lepszych praktyk w zakresie higieny stanowią podstawę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób. Niemniej jednak i w tych częściach świata, które nie borykają się z tymi problemami, higiena odgrywa kluczową rolę dla zdrowia i dobrostanu. Reputacja takich miejsc jak hotele, restauracje i kawiarnie zależy od higieny, która nie tylko zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób z kuchni na klientów, ale także zapewnia czystość i reprezentacyjny wygląd lokalu. W szpitalach można zapobiec nawet 70% zakażeń związanych z opieką zdrowotną, stosując lepsze praktyki w zakresie higieny, a lepszy standard higieny w szkołach i przedszkolach może zmniejszyć nieobecności o 54%. Jesteśmy zaangażowani w podnoszenie standardów higieny poza domem dla wszystkich poprzez programy edukacji w zakresie higieny, badania i partnerstwa.
 
Nasze nastawienie na dobrostan oznacza także tworzenie rozwiązań, takich jak ergonomiczne opakowania lub systemy sprzątania oparte na danych, dzięki którym zarządzanie obiektem jest mniej stresujące i nie wymaga tak wielkich nakładów fizycznych. Natomiast w środowisku przemysłowym nasze wielozadaniowe czyściwa włókninowe zmniejszają zapotrzebowanie na rozpuszczalniki nawet o 41%.

„Tworzyć więcej, wykorzystując mniej”

Obecnie jedną z głównych trosk wszystkich firm – niezależnie od ich sektora, rozmiaru czy też lokalizacji – jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez ograniczenie ilości produkowanych odpadów i emisji dwutlenku węgla. 
 
Dostarczamy rozwiązania, które zmniejszają ilość odpadów i dwutlenku węgla, bez kompromisów jakościowych. „Tworzyć więcej, wykorzystując mniej” oznacza nowe podejście do projektowania i procesu produkcji na poszczególnych etapach łańcucha wartości. Dzięki Ocenie cyklu życia (LCA) regularnie badamy wpływ poszczególnych etapów życia produktu na środowisko i znajdujemy sposoby, by z mniejszej ilości surowca wyprodukować więcej. Ponadto tworzymy rozwiązania, takie jak dozowniki do serwetek dozujące odcinek po odcinku, które mają na celu ograniczenie zużycia.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia zrównoważonej przyszłości będzie znalezienie nowego podejścia do biznesu i konsumpcji. Społeczeństwa powoli przechodzą od gospodarki liniowej do obiegowej; ta sytuacja wymaga nowych modeli biznesowych, które sprostają wymogom w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania zasobów w duchu „projektowania, ograniczania, ponownego użycia i powtórnego wprowadzenia do obiegu”.
 
W przypadku profesjonalnej higieny, recykling stanowi większe wyzwanie z obawy o bezpieczeństwo. Jednak wiele firm oraz przedsiębiorstw zarządzających odpadami zawiązało partnerstwa, których celem jest zbadanie możliwości utylizowania wszystkich produktów. W Tork zastosowaliśmy tę ideę w praktyce i stworzyliśmy rozwiązania obiegowe dla naszych klientów – Tork PaperCircle® (w UE) oraz Closed Loop Recycling (w USA).

Wiedza, innowacje i partnerstwa

Koncentrując się na wiedzy, innowacjach i partnerstwach, tworzymy wartość dla naszych klientów. Dzięki temu ich firmy są zdrowsze i lepiej funkcjonują.
 
Pogłębiona wiedza i zrozumienie trendów, które mają wpływ na naszych klientów z różnych branż, umożliwiają nam bycie zawsze o jeden krok do przodu. Niezależnie od tego czy chodzi o najnowsze informacje dotyczące stosunku klientów do zrównoważonego rozwoju, czy o najnowsze badania na temat infekcji związanych z opieką zdrowotną, czy też o ostatnie trendy w zakresie recyklingu – możesz mieć pewność, że jesteśmy na bieżąco.
 
Zrównoważony rozwój jest również fundamentem naszych innowacji. Dzięki wiodącym innowacjom, takim jak pierwsza na świecie usługa recyklingu papierowych ręczników, Tork PaperCircle®, czy system Tork EasyCube®, który oszczędza czas i wysiłki klientów, jesteśmy liderem w naszej branży.
 
U podstaw sukcesu i tworzenia innowacji w duchu zrównoważonego rozwoju leży współpraca z naszymi klientami, z którymi nawiązujemy partnerstwa podczas całego procesu tworzenia nowych produktów i usług. Aby sprostać potrzebom naszych klientów, optymalizujemy nasze rozwiązania za pomocą badań w czasie rzeczywistym, testowania produktów i procesów doskonalenia.

Światowy lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Tork jest częścią firmy Essity, będącej globalnym liderem branży higienicznej i zdrowotnej, która uznawana jest za jedną z najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój firm na świecie. Liczne nagrody oraz pozycje w rankingach odzwierciedlają naszą pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju. Posiadamy ugruntowaną i kontrolowaną politykę dotyczącą globalnego pozyskiwania surowców. W produktach Tork wykorzystujemy tylko odnawialne włókna pochodzące z zaufanych źródeł.  
 
Czytaj więcej na temat celów i zaangażowania Essity w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju tutaj: https://www.essity.com/sustainability
 
FocusAreas_plPL.jpg