Zespół współpracuje ze sobą i patrzy na tablet

Szkolenie i edukacja w zakresie higieny

Wierzymy, że ważna jest poprawa higieny i zdrowia poprzez podnoszenie standardów na całym świecie. Dzięki naszym najnowocześniejszym programom edukacyjnym, będziesz mieć dostęp do wspaniałych interaktywnych materiałów edukacyjnych, które poprawią wyniki i doprowadzą do zmiany zachowań w zakresie higieny rąk i sprzątania.
Logo GBAC STAR
Akredytacja

Teraz z akredytacją GBAC STAR

Wszystkie szkolenia interaktywne Tork dla segmentu ochrony zdrowia otrzymały akredytację GBAC STAR w zakresie najlepszych praktyk higienicznych i zapobiegania infekcjom.