Pielęgniarka

Służba zdrowia

Dobra opieka medyczna zaczyna się od właściwej higieny i odpowiedniego sprzątania w szpitalach, gabinetach lekarskich oraz pozostałych placówkach służby zdrowia. Gdy dbamy o siebie, współpracowników, pacjentów i gości w szpitalach oraz pozostałych placówkach, kluczowe znaczenie dla poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki mają skuteczna higiena rąk oraz rozwiązania do czyszczenia. Jako wiodąca globalna marka w dziedzinie profesjonalnej higieny dla szpitali i innych obiektów służby zdrowia chcemy ułatwić to zadanie. Nasze spostrzeżenia oparte na dowodach, zalecenia i produkty pomogą wszystkim w Twojej placówce utrzymać najwyższe standardy higieny rąk oraz prawidłowe stosowanie protokołów czyszczenia, dzięki czemu będziesz mógł skupić uwagę na tym, co najważniejsze, tj. zapewnianiu znakomitej opieki swoim pacjentom.

Ratuj życie – myj ręce!

Światowa Organizacja Zdrowia zidentyfikowała 5 kluczowych elementów ułatwiających zapobieganie infekcjom i ich kontrolę oraz wpływających na zmianę zachowań.

Trening i edukacja

Dbanie o higienę rąk jest niezbędne, aby pracownicy służby zdrowia czuli się bezpiecznie w pracy. Pozwól firmie Tork zmienić teorię w praktykę dzięki naszym opartym na faktach szkoleniom i zaleceniom dotyczącym higieny rąk.

Rekomendacje produktu