PaperCircle

Tork PaperCircle – pierwsza na świecie usługa recyklingu papierowych ręczników do rąk

Tork PaperCircle® to pierwsza na świecie usługa recyklingu papierowych ręczników do rąk. Wspólnie możemy pomóc Twojej firmie przyjąć model obiegowy, dzięki odbiorowi oraz recyklingowi zużytych papierowych ręczników do rąk, przekształcając odpady w surowiec, który zostaje wykorzystany do tworzenia nowych produktów papierowych. Tork PaperCircle ułatwia osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju dzięki ograniczeniu odpadów o nawet 20%1 i zmniejszeniu całkowitego śladu węglowego o 40%* – zarówno dla gości, jak i pracowników. Usługa dostępna jest obecnie na kilku rynkach europejskich.

Dzięki recyklingowi Tork papierowych ręczników do rąk, w ramach usługi Tork PaperCircle, możemy wspólnie ograniczyć ślad węglowy o 40%*

Czy wiesz, że Tork PaperCircle pozwala zmniejszyć emisję CO₂ o 190 kg miesięcznie na każde 800 zatrudnionych osób?*

Co możemy wspólnie zrobić? Sprawdź już teraz!

Krok 1 z 2
Wybierz branżę najbardziej zbliżoną do Twojej
* Miesięczna oszczędność emisji dwutlenku węgla w przypadku średniego biura z 800 pracownikami. Obliczenia na podstawie zweryfikowanej przez stronę trzecią oceny cyklu życia produktów w przeciętnych warunkach UE, w której wzięto pod uwagę pominięte procesy alternatywnego wykorzystania włókien pierwotnych i energii. Potencjalne oszczędności w kilogramach CO₂ zostały obliczone na podstawie wyników oceny cyklu życia produktów i zgłoszonej nam wagi zebranych odpadów. Szacunków nie należy wykorzystywać do obliczania śladu węglowego ani do celów sprawozdawczych.

Tak działa Tork PaperCircle

Tork PaperCircle® opiera się na ścisłej współpracy między Twoją firmą, zarządcami obiektów i firmami zajmującymi się recyklingiem, aby zapewnić, że usługa jest wydajna, zrównoważona i spełnia Twoje potrzeby.
kobieta wrzucająca papier do dużego pojemnika na śmieci

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po naszym zakładzie

Zobacz, jak zostaną wykorzystane zużyte papierowe ręczniki do rąk – od łazienki po powrót do zakładu Essity, w którym są poddawane recyklingowi, a następnie przetwarzane na nowe papierowe ręczniki do rąk. Tym samym domykają one cykl, dzięki wykorzystaniu materiału dotychczas uznawanego za odpady.

Stwórz zrównoważoną wartość dzięki Tork PaperCircle 

 

Rozwiązanie Tork PaperCircle® jest łatwe do wdrożenia. Dzięki niewielkiej inwestycji Twoja firma otrzymuje dostęp do wyjątkowej usługi, która umożliwia domknięcie obiegu papierowych ręczników do rąk. Korzyści dla Twojej firmy: 

 

  • Ograniczenie ilości odpadów  

  • Wdrożenie obiegowego modelu działalności 

  • Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju 

Skontaktuj się z nami

Czy Twoja firma jest gotowa na domknięcie obiegu?

Źródła

W oparciu o wyniki projektu pilotażowego Tork PaperCircle® w Niemczech i Holandii
* Obliczenia na podstawie zweryfikowanej przez stronę trzecią oceny cyklu życia produktów w przeciętnych warunkach UE, w której wzięto pod uwagę pominięte procesy alternatywnego wykorzystania włókien pierwotnych i energii. Potencjalne oszczędności w kilogramach CO₂ zostały obliczone na podstawie wyników oceny cyklu życia produktów i zgłoszonej nam wagi zebranych odpadów. Szacunków nie należy wykorzystywać do obliczania śladu węglowego ani do celów sprawozdawczych.