PaperCircle

Tork PaperCircle – pierwsza na świecie usługa recyklingu papierowych ręczników do rąk.

Tork PaperCircle® to jedyna w swoim rodzaju usługa recyklingu papierowych ręczników do rąk. Wspólnie możemy pomóc Twojej firmie przyjąć model obiegowy, dzięki odbiorowi oraz recyklingowi zużytych papierowych ręczników do rąk, przekształcając odpady w surowiec, który zostaje wykorzystany do tworzenia nowych produktów papierowych. Tork PaperCircle umożliwia Twojej firmie osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, poprzez ograniczenie ilości odpadów nawet o 20%1 i redukcję emisji dwutlenku węgla z papierowych ręczników do rąk nawet o 40%2. Stanowi to jasny wyraz zobowiązania Twojej firmy do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju – zarówno w przypadku gości, jak i pracowników. Usługa dostępna jest obecnie na kilku rynkach europejskich.

Dzięki Tork PaperCircle Twoja firma może zmniejszyć ślad węglowy papierowych ręczników do rąk o co najmniej 40%2

Czy wiesz, że biuro, w którym pracuje 800 osób, może zmniejszyć swoją emisję dwutlenku węgla o 190 kg miesięcznie* dzięki Tork PaperCircle®?

Ile możesz zaoszczędzić w swoim miejscu pracy? Oblicz już teraz!

Step 1/2
Wybierz branżę najbardziej zbliżoną do Twojej
*Miesięczna oszczędność emisji dwutlenku węgla w przypadku średniego biura zatrudniającego 800 osób. Wynik szacunkowy w oparciu o Ocenę analizy cyklu życia (ang. Life Cycle Analysis, LCA) z uwzględnieniem procesów, których uniknięto, przeprowadzoną przez Essity/Tork i zweryfikowaną przez IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd w 2019 r. Faktyczne oszczędności w Twoim obiekcie mogą się różnić od tego wyniku.

Tak działa Tork PaperCircle

Tork PaperCircle® opiera się na ścisłej współpracy między Twoją firmą, zarządcami obiektów i firmami zajmującymi się recyklingiem, aby zapewnić, że usługa jest wydajna, zrównoważona i spełnia Twoje potrzeby.
kobieta wrzucająca papier do dużego pojemnika na śmieci

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po naszym zakładzie

Zobacz, jak zostaną wykorzystane zużyte papierowe ręczniki do rąk – od łazienki po powrót do zakładu Essity, w którym są poddawane recyklingowi, a następnie przetwarzane na nowe papierowe ręczniki do rąk. Tym samym domykają one cykl, dzięki wykorzystaniu materiału dotychczas uznawanego za odpady.

Stwórz zrównoważoną wartość dzięki Tork PaperCircle 

 

Tork PaperCircle® jest łatwy do wdrożenia, a dzięki małej inwestycji Twoja firma otrzymuje dostęp do wyjątkowej usługi, która umożliwia domknięcie obiegu dla papierowych ręczników do rąk. Ponadto usługa ta tworzy wartość dla Twojej firmy ponieważ umożliwia: 

 

  • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
  • Ograniczenie ilości odpadów  
  • Przyjęcie obiegowego modelu działalności 
  • Osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju 
Skontaktuj się z nami

Czy Twoja firma jest gotowa na domknięcie obiegu?

Źródło

1 W oparciu o wyniki uzyskane od klientów pilotażowych w Niemczech i Holandii.
2 W oparciu o ocenę analizy cyklu życia (life cycle analysis, LCA) z uwzględnieniem procesów, których uniknięto, przeprowadzoną w Europie przez Essity i zweryfikowaną przez IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd, 2017