Czyste ręce to zdrowe ręce

Czyste ręce to zdrowe ręce

Czy chcesz poprawić poziom higieny rąk w swoim obiekcie? Skorzystaj z narzędzia Tork do tworzenia plakatów, aby wspierać przestrzeganie standardów higieny i pokazać pacjentom, że są w dobrych, bezpiecznych rękach.

Miej na uwadze higienę rąk

Właściwa higiena rąk to najtańsza metoda zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób i infekcji. Prosty proces pielęgnacyjny o daleko idącym wpływie dla zdrowia zarówno dla Twoich pacjentów, jak i Twojego personelu. Narzędzie Tork do tworzenia plakatów to proste rozwiązanie, które ułatwi przypominanie o ważnej roli higieny rąk i pomoże w budowaniu trwałych nawyków. 
 
Kluczem do poprawy higieny rąk w obiekcie jest stałe przypominanie o niej. Dzięki narzędziu Tork do tworzenia plakatów ich aktualizacja jest prosta i szybka – będziemy wysyłać Ci przypomnienie o tym nawet co kwartał.

Popraw postrzeganie placówki przez pacjentów dzięki oznakowaniu dotyczącemu higieny rąk

Plakaty promujące higienę rąk nie tylko przyczyniają się do poprawy standardów higieny, ale również mają pozytywny wpływ na wizerunek obiektu. W rzeczywistości ponad 8 na 10 pacjentów wskazuje, że obecność oznakowania dotyczącego higieny rąk sprawia, że mają większą pewność co do czystości panującej w obiekcie oraz świadczonej w nim opieki.

Czy jesteś gotowy na poprawę higieny rąk w swoim obiekcie? Skontaktuj się z nami!