Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Minimalizowanie wpływu na środowisko, maksymalizowanie wyników biznesowych

Obecnie ludzie pragną prowadzić możliwie jak najbardziej zdrowe, zrównoważone życie zarówno w domu, jak i poza nim. Tork jest częścią firmy Essity, będącej globalnym liderem branży higienicznej i zdrowotnej, która uznawana jest za jedną z najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój firm na świecie. Zrównoważony rozwój stanowi integralną część naszej strategii biznesowej, jest on ukierunkowany na te obszary, w których możemy mieć największy wpływ, i ustawiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko, koncentrując się na wkładzie w dobrostan, zrównoważonej konsumpcji i społeczeństwie opartym na gospodarce obiegowej. 

Dbamy o przyszłość w duchu zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się, jak nasze innowacyjne i zrównoważone rozwiązania higieniczne przyczyniają się do szybszej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

„Tworzyć więcej, wykorzystując mniej”

W Tork dążymy do tworzenia rozwiązań umożliwiających maksymalne ograniczenie odpadów oraz tworzenie więcej przy mniejszych nakładach. Dla nas oznacza to zmiany w zakresie projektowania i procesu produkcji na poszczególnych etapach łańcucha wartości. 

Dobrostan

Higiena, zdrowie i dobrostan ściśle się ze sobą łączą. Inwestując w poprawę higieny w Twojej firmie, wysyłasz jasny sygnał, że ten temat nie jest Ci obojętny. Dzięki lepszej higienie możesz zaobserwować korzyści płynące ze zdrowszego personelu i większego zadowolenia klientów oraz gości. W Tork stawiamy sobie za cel podnoszenie standardów higieny dla wszystkich osób oraz poprawę dobrostanu w miejscu pracy. Wiemy, że dobrostan ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji.

Ciekawostka!

90% naszych opakowań jest wykonywanych z surowców odnawialnych, takich jak papier lub tektura, nadających się do recyklingu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Dla Tork gospodarka obiegowa równoznaczna jest z nowym podejściem do prowadzenia działalności, które zakłada wykorzystywanie zasobów w bardziej wydajny sposób i ograniczenie ilości odpadów. Stawiamy sobie za cel tworzenie produktów i usług, które wpisują się w założenia społeczeństwa funkcjonującego na bazie gospodarki obiegowej. Dzięki partnerstwom z firmami o podobnych poglądach możemy domknąć obieg w sektorze profesjonalnych produktów higienicznych.


Wiedziemy prym w przekształcaniu higieny profesjonalnej z modelu liniowego na obiegowy. To działanie wymaga nowych modeli biznesowych, które sprostają wymogom w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania zasobów w duchu „projektowania, ograniczania, ponownego użycia i powtórnego wprowadzenia do obiegu” – przekształcając odpady w nowe zasoby.

Miniaturka ulotki Zrównoważony rozwój
Przeczytaj naszą ulotkę

Zrównoważone rozwiązania higieniczne dla Twojej firmy

Pobierz plik PDF

Źródła

W porównaniu z wkładami Tork H2 150299 w jakości Universal
2-warstwowa serwetka w dozowniku na stolik w porównaniu z serwetką Fastfold (dozownik Tork: 271800 i wkład Tork: 10933)
Obliczenia na podstawie zweryfikowanej przez stronę trzecią oceny cyklu życia produktów w przeciętnych warunkach UE, w której wzięto pod uwagę pominięte procesy alternatywnego wykorzystania włókien pierwotnych i energii. Potencjalne oszczędności w kilogramach CO₂ zostały obliczone na podstawie wyników oceny cyklu życia produktów i zgłoszonej nam wagi zebranych odpadów. Szacunków nie należy wykorzystywać do obliczania śladu węglowego ani do celów sprawozdawczych.