Czas wprowadzić system Tork Vision Sprzątanie

Czas wprowadzić system Tork Vision Sprzątanie

Nadeszła rewolucja w dziedzinie sprzątania w oparciu o dane

 
A gdyby istniało rozwiązanie, które pomogłoby podnieść jakość sprzątania oraz poprawić poziom higieny dzięki optymalizacji wydajności oraz zasobów w zakresie sprzątania? Teraz jest to możliwe.

Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie* wykorzystuje możliwości zapewniane przez dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym w celu określania, kiedy i gdzie potrzebna jest obsługa w obiekcie. Pozwala to spełniać oczekiwania oraz zwiększać wydajność, aby pracować inteligentniej i osiągnąć zupełnie nowy poziom higieny. 

Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie pomaga sprostać Twoim wyzwaniom

Sprzątanie oparte na danych w skrócie

Szukasz krótkiego wyjaśnienia tego, co pozwala osiągnąć sprzątanie oparte na danych? Oto ono.

Umów się na szybką prezentację rozwiązania Tork Vision Sprzątanie

Teraz z akredytacją GBAC STAR

Tork Vision Sprzątanie ułatwia stosowanie dobrych praktyk sprzątania, dezynfekcji i zapobiegania chorobom zakaźnym w celu minimalizowania ryzyka.
Pierwsza strona broszury handlowej dotyczącej rozwiązania Tork Vision Sprzątanie

Broszura Tork Vision Sprzątanie

Źródła

* Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie było wcześniej znane jako Tork EasyCube®
** Pomiar dokonany na podstawie danych z niemal 13 000 połączonych urządzeń w okresie od czerwca do grudnia 2019 r., w oparciu o czas w ciągu miesiąca, przez który urządzenie jest puste, w stosunku do całego miesiąca.
*** W oparciu o opinie klientów dotyczące kontroli dozowników w ciągu 6 miesięcy przed i po zainstalowaniu rozwiązania Tork Vision Sprzątanie (od czerwca do grudnia 2019 r.). Zmierzono w 16 punktach podłączonych do systemu Tork Vision Sprzątanie przy założeniu, że każda kontrola dozownika trwa około 20 sekund. 
**** Na podstawie udokumentowanych wyników uzyskanych przez trzech klientów korzystających z rozwiązania Tork Vision Sprzątanie, według pomiarów przed wdrożeniem i po wdrożeniu Tork Vision Sprzątanie.
***** Badanie zadowolenia gości z dwóch łazienek z systemem Tork Vision Sprzątanie oraz dwóch tradycyjnych łazienek na wystawie ISSA/Interclean w maju 2016 roku.

Uwaga: Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie było wcześniej znane jako Tork EasyCube.