Biura

Biura

Poprawa jakości sprzątania i higieny w biurach bez uszczerbku dla wydajności operacyjnej oraz oczekiwania dotyczące spełniania celów zrównoważonego rozwoju to nieustanne wyzwania stojące przed kierownikami obiektów i firmami świadczącymi usługi sprzątania biur.  


Pandemia wywołała jeszcze większą presję w postaci zapotrzebowania na dodatkowe sprzątanie i dezynfekcję oraz coraz częściej wykorzystywanego modelu pracy hybrydowej wiążącego się z nieprzewidywalnym, zmiennym obłożeniem biura. Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić bezpieczeństwo oraz zdrowie w biurze, potrzebne są wydajne systemy i bardziej przemyślane sposoby pracy. 


Sprzątanie oparte na danych oraz artykuły, które są łatwe w użyciu i zapobiegają wyczerpywaniu się produktów, pomagają poprawić jakość sprzątania oraz wydajność operacyjną. Dzięki nim możesz zapobiec nieprzewidywalnym zdarzeniom i uniknąć skarg, jak również zapewnić wszystkim bezpieczny i zdrowy pobyt w biurze – a wszystko to przy mniejszym wpływie na środowisko. 

undefined
Odkryj ekotrendy

Oczekiwania pracowników dotyczące zrównoważonego rozwoju

Download now