Pracownicy laboratorium patrzący w mikroskop

Badania i opracowania z zakresu higieny

Na tej stronie znajdują się nasze publikacje opracowań z zakresu higieny i utrzymania czystości lub ściśle z nimi związanych.
 • Raport dotyczący higieny i zdrowia
  Ten raport jest najnowszą edycją w serii dwuletnich globalnych badań, które Essity publikuje od 2008 roku w celu zwiększenia świadomości na temat kluczowej roli, jaką higiena, warunki sanitarne i zdrowie odgrywają w zakresie dobrostanu, dla jednostek i społeczności. Te globalne spostrzeżenia mają również na celu przełamanie tabu i barier, które nadal istnieją wokół kilku tematów związanych z higieną. Oferujemy nowe spojrzenie poprzez połączenie wyników badań, dowodów statystycznych, udanych przedsięwzięć i świadectw osób, których głos jest rzadko słyszany. Podkreślamy również znaczenie rozwiązań i działań, które uważamy za kluczowe dla poprawy standardów higieny i zdrowia na całym świecie i na każdym etapie życia. 

  Zapoznaj się z badaniem

 • Obawy dotyczące higieny związane z SARS-CoV-2 (COVID-19, nowy koronawirus) oraz uwagi dotyczące korzystania z toalet publicznych i wizyt w restauracjach – Biała księga
  Papierowe ręczniki do rąk to ulubiony wybór wielu użytkowników łazienek, ale skąd pewność, że jest to najbardziej higieniczna opcja? Nasi eksperci ds. higieny w Tork przyjrzeli się temu zagadnieniu od strony naukowej, porównali dane i opublikowali białą księgę. Wnioski są jasne: papierowe ręczniki do rąk są lepszym rozwiązaniem w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii.

  Zapoznaj się z Białą księgą​

 • Modelowanie rocznych kosztów NHS i wyników przypisywanych zakażeniom związanym z opieką zdrowotną w Anglii.
  Jakie są koszty i konsekwencje zakażeń związanych z opieką zdrowotną dla systemu służby zdrowia w nowoczesnym zachodnim społeczeństwie (w tym przypadku w Anglii)? W tym badaniu zastosowano model matematyczny do oszacowania tych kosztów i uzyskano bardzo znaczące liczby: 2,7 mld GBP, 28 500 zgonów, 830 000 infekcji rocznie. Ponadto w badaniu oszacowano, że prawie 1 na 5 łóżek szpitalnych jest w danym momencie zajęte przez pacjenta zakażonego wewnątrz systemu opieki zdrowotnej.

  Zapoznaj się z badaniem

 • Modelowanie kosztów i konsekwencji zmniejszania liczby zakażeń związanych z opieką zdrowotną poprzez poprawę higieny rąk w przeciętnym szpitalu w Anglii.
  Jakie są potencjalne konsekwencje poprawy przestrzegania higieny rąk przez system monitorowania higieny rąk? W niniejszym badaniu wykorzystano model matematyczny do oszacowania potencjalnych konsekwencji poprawy higieny rąk, np. poprzez wprowadzenie systemu monitorowania higieny rąk. Badania sugerują, że system ma duże prawdopodobieństwo bycia opłacalnym, z potencjalnym zyskiem finansowym. Dodatkowo może również znacznie zmniejszyć liczbę infekcji i zgonów spowodowanych przez HAI.

  Zapoznaj się z badaniem

 • Elektroniczne monitorowanie higieny rąk: dokładność, wpływ na efekt Hawthorne'a i skuteczność
  Jak dokładny jest system monitorowania higieny rąk Tork (Tork EMS)? W ramach tego badania w znanym szpitalu w centrum Londynu w Wielkiej Brytanii wdrożono Tork EMS na jednym oddziale i oceniono jego dokładność i skuteczność. Wniosek jest taki, że system jest „bardzo dokładny” i że jest „prawdopodobne, że mierzy 'prawdziwe' liczby”, w przeciwieństwie do ręcznej obserwacji, która jest obecnie uważana za złoty standard.

  Zapoznaj się z badaniem


 • Szpital Uniwersytecki wykorzystuje przełomową technologię do poprawy higieny rąk i zwalczania zakażeń nabytych w ramach opieki zdrowotnej
  Czy dzięki zastosowaniu Tork EMS można zwiększyć przestrzeganie higieny rąk? Niniejsza opinia dowodzi, że jeden z oddziałów w szwedzkim regionalnym szpitalu naukowym ponad dwukrotnie zwiększył wskaźnik zgodności po wprowadzeniu Tork EMS.

  Pobierz referencje