Mycie rąk w środowisku produkcyjnym

Jak zadbać o higienę rąk 

Kluczowym czynnikiem dla utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jest nacisk na prawidłowe mycie rąk i ich dezynfekcję. Dopilnuj, aby w zakładzie był łatwy dostęp do produktów do higieny rąk, i pamiętaj, że pracownicy powinni myć ręce:


  • na początku i końcu swojej zmiany oraz przerwy;
  • po skorzystaniu z toalety;
  • podczas przemieszczania się między strefami; 
  • po wyrzuceniu śmieci;
  • po spożywaniu posiłków i napojów;
  • po zdjęciu rękawic ochronnych;
  • po kichaniu, kasłaniu lub wycieraniu nosa.

Wydrukuj i rozwieś plakaty, a także pobierz przewodnik dotyczący rozmieszczania dozowników

Z myślą o zakładach produkcyjnych opracowaliśmy plakaty dotyczące prawidłowych praktyk mycia i dezynfekcji rąk oraz przewodnik prawidłowego rozmieszczenia dozowników. Pobierz i wydrukuj te materiały, aby poprawić higienę rąk w swoim miejscu pracy.

Rekomendacje produktu