5 momentów higieny dłoni

5 momentów higieny dłoni

5 momentów higieny dłoni określa kluczowe chwile, w których pracownicy służby zdrowia powinni zastosować się do zasad higieny dłoni.
Przed kontaktem z pacjentem

1. Przed kontaktem z pacjentem

Aby zapobiec kolonizacji na pacjencie mikroorganizmów związanych ze służbą zdrowia, należy zastosować się do zasad higieny dłoni przed dotknięciem pacjenta lub przed wejściem do strefy pacjenta. Strefa pacjenta obejmuje pacjenta oraz jego najbliższe otoczenie, w tym powierzchnie, których on dotyka (jak np. ramy łóżka, rurki do wlewów) oraz powierzchnie dotykane często przez personel (np. monitory, klamki oraz przyciski aparatury).
 
Przykłady: przed uściskiem dłoni, przed udzieleniem pacjentowi pomocy w poruszaniu się, przed badaniem.
Przed procedurą aseptyczną

2. Przed procedurą aseptyczną

Zastosowanie się do zasad higieny dłoni przed procedurą aseptyczną ma krytyczne znaczenie w zapobieganiu zakażeniom powiązanym ze służbą zdrowia (HCAI). Zdezynfekowanie rąk powinno mieć miejsce pomiędzy ostatnim dotknięciem powierzchni a bezpośrednio przed dostępem do krytycznej przestrzeni, gdzie istnieje ryzyko zakażenia dla pacjenta, lub przed dostępem do krytycznej przestrzeni z łączonym ryzykiem zakażenia.
 
Przykłady: Przed: zmianą opatrunku, wkładaniem cewnika, przygotowaniem jedzenia lub leków.
Po ekspozycji na płyny ustrojowe

3. Po ekspozycji na płyny ustrojowe

Po wykonaniu zadania, z którym wiąże się ryzyko narażenia rąk na kontakt z płynami ustrojowymi, należy niezwłocznie zastosować się do zasad higieny dłoni, przed kolejnym dotknięciem powierzchni, nawet jeśli pozostajesz w strefie pacjenta. Dezynfekcja rąk zmniejsza ryzyko kolonizacji lub zakażenia się czynnikami chorobotwórczymi oraz ogranicza ryzyko przeniesienia mikroorganizmów ze „skolonizowanego” miejsca na „czyste” u tego samego pacjenta.
 
Przykłady: Po: pobraniu krwi i pracy z krwią, usuwaniu moczu i kału, kontakcie z odpadami.
Po kontakcie z pacjentem

4. Po kontakcie z pacjentem

Po dotknięciu pacjenta lub przed dotknięciem przedmiotu spoza jego strefy; zastosowanie się do zasad higieny dłoni to ważny element w minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzenienia się zakażenia w środowisku służby zdrowia. Dezynfekcja rąk także chroni Ciebie, zmniejszając w istotny sposób ryzyko zakażenia dłoni florą bakteryjną pacjenta.
 
Przykłady: Po: uścisku dłoni, udzieleniu pacjentowi pomocy w poruszaniu się, badaniu.
Po kontakcie z otoczeniem pacjenta

5. Po kontakcie z otoczeniem pacjenta

Końcowy moment, w którym należy zastosować się do zasad higieny dłoni, przypada pomiędzy dotknięciem powierzchni w strefie pacjenta i późniejszą ekspozycją na powierzchnie poza strefą pacjenta, jednak bez dotykania tego pacjenta. Zastosowanie się do zasad higieny dłoni w tym momencie jest wymagane, ponieważ dotykanie przedmiotów związanych z pacjentem, nawet bez fizycznego kontaktu z nim, łączy się z zakażeniem dłoni.
 
Przykłady: Po: zmianie pościeli, dostosowaniu prędkości perfuzji.
Więcej materiałów edukacyjnych

Więcej materiałów edukacyjnych

Aby uzyskać więcej e-szkoleń oraz inne materiały edukacyjne dotyczące skóry zdrowia i higieny dłoni, skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 543 75 00