Zapobieganie sepsie

Zapobieganie sepsie

Nasza wiedza oraz wskazówki są zaprezentowane w taki sposób, aby pomóc Ci zwiększyć świadomość na temat znaczenia higieny dłoni i opatrywania ran w ograniczaniu ryzyka zakażenia sepsą.

Chroń życie, zwiększając świadomość na temat sepsy

Sepsa, niekiedy błędnie nazywana zakażeniem krwi, to zagrażająca życiu reakcja organizmu pacjenta na istniejące już zakażenie. Co roku sepsa powoduje średnio 6 milionów zgonów na całym świecie. Jest główną przyczyną śmierci z powodu zakażenia i jest bardziej powszechna niż zawał serca. W rzeczywistości sepsa to istotny czynnik przyczyniający się do 1/3 zgonów w szpitalach. Jednak istnieją sposoby na to, aby zapobiegać temu zespołowi. Zwiększanie świadomości na temat sepsy to pierwszy decydujący krok na drodze do ratowania życia.
 

Pomyśl o higienie. Działaj, aby zapobiegać. Dbaj o pacjentów.

Aby pomóc pracownikom służby zdrowia zmniejszyć liczbę przypadków zakażeń i sepsy u pacjentów, firma Tork opracowała łatwe do zapamiętania wezwanie do podjęcia działań w formie 3 kroków; Myśl. Zapobiegaj. Dbaj.
 
Myśl: Zanim przystąpisz do rutynowych działań, koniecznie zatrzymaj się i przypomnij sobie wytyczne higieny profilaktycznej, m.in. 5 momentów higieny dłoni WHO oraz zasady zarządzania zwalczaniem drobnoustrojów w pooperacyjnej pielęgnacji ran, stosowane w Twojej placówce.
 
Działaj: Podejmij niezbędne kroki w zakresie przestrzegania zasad higieny, aby ograniczyć ryzyko zakażeń i sepsy, m.in. dbając o dezynfekcję dłoni przed kontaktem i po kontakcie z pacjentem, uważnie kontrolując rany pod kątem zakażeń oraz sprawdzając historię szczepień pacjenta.
 
Dbaj: Po podjęciu prawidłowych działań skup się na opiece nad swoimi pacjentami w bezpiecznym środowisku.