Mycie rąk

Utrzymywanie dobrej higieny rąk na uczelniach wyższych

Kluczową kwestią w zapewnianiu studentom, pracownikom dydaktycznym i personelowi administracyjnemu bezpieczeństwa jest stosowanie i promowanie właściwej higieny rąk we wszystkich budynkach miasteczka uniwersyteckiego. Szczególnie ważne jest to w ciągu semestru, kiedy w budynkach szkolnictwa wyższego występuje wzmożony ruch o zmiennym nasileniu. Każdego dnia studenci, kadra dydaktyczna oraz pracownicy dotykają wielu różnych powierzchni, takich jak klamki, włączniki światła i blaty biurek. Wszyscy w ciągu dnia powinni systematycznie myć ręce, stosując prawidłową technikę, a następnie wycierać je ręcznikiem papierowym, jednak szczególnie ważne jest, aby robić to po wycieraniu nosa, kichaniu lub kasłaniu oraz przed i po przygotowaniu żywności i po posiłku, jak również po skorzystaniu z toalety. Należy zawsze umyć ręce, kiedy dłonie są widocznie brudne lub zanieczyszczone lub po skorzystaniu z ogólnodostępnego sprzętu, takiego jak klawiatury, komputery, drukarki, oraz po wyrzuceniu śmieci.

Rekomendacje produktu