Tork PeakServe

Szkoły wyższe

Warunki panujące w szkołach wyższych przypominają środowisko biurowe typu open space. Przebywa tu wiele osób, które są w ciągłym ruchu. Studenci spędzają na kampusie bardzo dużo czasu, pracując i spotykając się z innymi osobami. W związku z tym, aby uniknąć chorób, należy zwracać większą uwagę na kwestie czyszczenia i higieny. Odpowiedzialność za prawidłową higienę spoczywa w dużym stopniu na samych studentach. Równocześnie systemy higieniczne marki Tork pomogą zapewnić czyste warunki ułatwiające bezpieczne mycie rąk. Zapewniając studentom czyste otoczenie oraz odpowiednio zaopatrzone łazienki (z mydłem, czystą wodą oraz ręcznikami papierowymi), możesz zadbać o ich dobrostan oraz skupić się na kształceniu. Na tej stronie znajdziesz także produkty, które polecamy w takiej sytuacji.

Rekomendacje produktu