Tork czyste mydło w pianie
 • Tork czyste mydło w pianie
 • Tork czyste mydło w pianie

Opis

Wspieraj swoje cele zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla higieny rąk dzięki Tork czystemu mydłu w pianie. Formuła powstała przy użyciu ograniczonej liczby składników, z których 99% jest pochodzenia naturalnego. Pasuje do Tork dozowników do mydła i preparatów do dezynfekcji, umożliwiając oszczędność czasu i bezproblemową obsługę.
 • Butelka wyprodukowana w 30% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu*
 • 99% składników pochodzenia naturalnego**
 • Substancje myjące są pochodzenia roślinnego i zostały zastosowane ze względu na ich mniejszy wpływ na środowisko morskie***
 • Formuła łatwo ulega biodegradacji****
 • Mydło skuteczne nawet w zimnej wodzie*****, dzięki czemu minimalizuje zużycie energii.
 • Skróć czas pracy personelu sprzątającego: Potwierdzone certyfikatem bezproblemowe uzupełnianie wkładów ****** w czasie krótszym niż 10 sekund *******
 • Pomaga zredukować zużycie wody nawet o 35%********
 • Ogranicz ilość odpadów: pomaga zredukować zużycie mydła nawet o 50%*********
 • Pomaga zapewnić prawidłową higienę: Jednorazowa, szczelnie zamknięta butelka z nową pompką pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i chroni zawartość przez cały czas, aż do momentu użycia.
 • Ogranicz ilość odpadów: samozasysająca butelka pozwala zmniejszyć ilość odpadów o 70%**********
Źródła
Butelka wyprodukowana w 30% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu* 

(* z wyjątkiem pompki)Certyfikat łatwego użytkowania Easy-to-use (SRA) Spraw, by higiena stała się dostępna dla wszystkich: wiele systemów higienicznych Tork posiada certyfikat łatwego użytkowania Easy-to-use wydany przez Szwedzkie Towarzystwo Reumatologiczne (ang. Swedish Rheumatism Association).SE/030/002 EU Ecolabel

Informacje na temat produktu i wysyłki

System
S4 – Dozownik do mydła i preparatów do dezynfekcji
Jakość
Premium
Kolor
Szary

Informacje o wysyłce

Opakowania pojedyncze
Opakowania transportowe
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541282947
7322541282954
7322541369136
Materiał opakowania
Plastic bottle
Carton
-
Sztuki
1
6 (6 CON)
480 (80 TRP)
Waga brutto
1099 g
6.9 kg
548.24 kg
Wysokość
240 mm
265 mm
1475 mm
Długość
92 mm
290 mm
1200 mm
Szerokość
92 mm
196 mm
800 mm
Waga netto
1034 g
6.2 kg
496.32 kg
Wolumen
2.03 dm3
15.06 dm3
1.21 m3
Warstwy/Paleta
-
-
5
Opakowania transportowe / Warstwa
-
-
16
Opakowania pojedyncze
(PAL)
EAN
7322541282947
Materiał opakowania
Plastic bottle
Sztuki
1
Waga brutto
1099 g
Wysokość
240 mm
Długość
92 mm
Szerokość
92 mm
Waga netto
1034 g
Wolumen
2.03 dm3
Warstwy/Paleta
-
Opakowania transportowe / Warstwa
-
Opakowania transportowe
(TRP)
EAN
7322541282954
Materiał opakowania
Carton
Sztuki
6 (6 CON)
Waga brutto
6.9 kg
Wysokość
265 mm
Długość
290 mm
Szerokość
196 mm
Waga netto
6.2 kg
Wolumen
15.06 dm3
Warstwy/Paleta
-
Opakowania transportowe / Warstwa
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541369136
Materiał opakowania
-
Sztuki
480 (80 TRP)
Waga brutto
548.24 kg
Wysokość
1475 mm
Długość
1200 mm
Szerokość
800 mm
Waga netto
496.32 kg
Wolumen
1.21 m3
Warstwy/Paleta
5
Opakowania transportowe / Warstwa
16

Skład/Składniki

Formuły mydeł zawierają składniki o różnych właściwościach. Essity kładzie szczególny nacisk na to, aby w mydłach znajdowały się starannie wyselekcjonowane składniki. Wszystkie są poddawane ocenie ze względu na bezpieczeństwo i wpływ na środowisko.

Mydła Tork zawierają co najmniej 94% składników pochodzenia naturalnego, w tym wodę, zgodnie z ISO 16128. Nasze mydła z oznakowaniem EU Ecolabel spełniają restrykcyjne kryteria dotyczące wpływu na środowisko, w tym niską toksyczność dla organizmów wodnych, biogedradowalność składników, ograniczone wykorzystanie substancji niebezpiecznych i dobre właściwości myjące. Co więcej, produkty powstają w zakładzie, w którym wykorzystuje się energię z certyfikowanych odnawialnych źródeł.

Wyniki przeprowadzonej przez Essity oceny cyklu życia produktu wskazują, że woda wykorzystywana do spłukiwania mydła ma istotny wpływ na całkowity ślad węglowy jego używania. Zależy on w głównej mierze od zużycia wody oraz ilości energii wykorzystanej do jej podgrzania. W konsekwencji ślad węglowy można ograniczyć poprzez mniejsze zużycie wody o niższej temperaturze podczas spłukiwania mydła.

Certyfikacja środowiskowa

Ten produkt posiada certyfikat EU Ecolabel o numerze certyfikatu SE/030/002.

Opakowanie

Spełnianie wymogów dyrektywy dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE): Tak

Data opracowania artykułu i ostatnia korekta artykułu

Data wydania: 28-12-2020
Data korekty: 15-04-2024

Produkcja

Ten zakład produkcyjny posiada certyfikat zgodności z normami ISO 9001 i ISO 14001. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) zgodnie z ISO22716:2007

Utylizacja

Samozasysająca butelka pozwala zmniejszyć ilość odpadów o 70%. W oparciu o badanie Essity
Podczas segregowania odpadów, pustą butelkę można wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, a pudełko transportowe do pojemnika na papier.  Należy przestrzegać lokalnych i miejscowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. 

Essity Poland Sp.z o., ul. Puławska 435 A, 02-801 Warszawa, Polska

Źródła

Butelka wyprodukowana w 30% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu*
*

not including the pump

99% składników pochodzenia naturalnego**
**

zgodnie z ISO16128

Substancje myjące są pochodzenia roślinnego i zostały zastosowane ze względu na ich mniejszy wpływ na środowisko morskie***
***

Zgodnie z EU Ecolabel, CDV (krytyczna objętość rozcieńczenia) związana z toksycznością dla organizmów wodnych poniżej określonych limitów i dwukrotnie niższa niż w przypadku Tork delikatnie perfumowanego mydła w pianie

Formuła łatwo ulega biodegradacji****
****

Na podstawie niezależnego badania laboratoryjnego zgodnego z OECD301B

Mydło skuteczne nawet w zimnej wodzie*****, dzięki czemu minimalizuje zużycie energii.
*****

W oparciu o badania w temperaturze 20ºC

Skróć czas pracy personelu sprzątającego: Potwierdzone certyfikatem bezproblemowe uzupełnianie wkładów ****** w czasie krótszym niż 10 sekund *******
******

Łatwość użytkowania potwierdzona certyfikatem wydanym przez Szwedzkie Towarzystwo Reumatyczne, w badaniu zgodnym z testem The Design for All (Zaprojektowane dla każdego), którego wyniki opublikowano w Swedish Design Research Journal w 2011 r.

*******

W oparciu o badanie przeprowadzone przez wewnętrzny zespół, w którym mierzono czas uzupełniania wkładów.

Pomaga zredukować zużycie wody nawet o 35%********
********

W porównaniu z Tork delikatnie perfumowanym mydłem w pianie

Ogranicz ilość odpadów: pomaga zredukować zużycie mydła nawet o 50%*********
*********

Badanie Essity: porównano Tork mydło w pianie z Tork mydłem w płynie w dozowniku Elevation

Ogranicz ilość odpadów: samozasysająca butelka pozwala zmniejszyć ilość odpadów o 70%**********
**********

W oparciu o badanie Essity