Tork bezzapachowe mydło w sprayu
  • Tork bezzapachowe mydło w sprayu

Opis

Niezwykle wydajne. Tork mydło w sprayu jest łagodne dla skóry, nie zawiera substancji zapachowych ani barwników. Mydło sprawdzi się w łazienkach o dużym natężeniu ruchu, gdzie priorytetem jest wydajność. Pasuje do dozowników Tork do mydła w płynie i sprayu z certyfikatem łatwego stosowania Easy-to-use i zapewnia wszystkim użytkownikom wysoki poziom higieny.
  • Bez substancji zapachowych i barwników.
  • Nawilżające i łagodne dla skóry.
  • Testowane dermatologicznie
  • pH przyjazne dla skóry
  • Pomaga zapewnić prawidłową higienę: Jednorazowa, szczelnie zamknięta butelka z nową pompką pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i chroni zawartość przez cały czas, aż do momentu użycia.
  • Nawet o 50% mniejsze zużycie*
  • Skróć czas pracy personelu sprzątającego: Potwierdzone certyfikatem bezproblemowe uzupełnianie wkładów ** w czasie krótszym niż 10 sekund ***
Źródła
Certyfikat łatwego użytkowania Easy-to-use (SRA) Spraw, by higiena stała się dostępna dla wszystkich: wiele systemów higienicznych Tork posiada certyfikat łatwego użytkowania Easy-to-use wydany przez Szwedzkie Towarzystwo Reumatologiczne (ang. Swedish Rheumatism Association).SE/030/002 EU Ecolabel

Informacje na temat produktu i wysyłki

System
S11 - System do mydła w sprayu
Jakość
Universal
Kolor
Szary

Informacje o wysyłce

Opakowania pojedyncze
Opakowania transportowe
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540751444
7322540751307
7322540758733
Materiał opakowania
Plastic bottle
Carton
-
Sztuki
1
6 (6 CON)
480 (80 TRP)
Waga brutto
1077.2 g
6.7 kg
535.6 kg
Wysokość
246 mm
265 mm
1475 mm
Długość
91 mm
290 mm
1200 mm
Szerokość
93 mm
196 mm
800 mm
Waga netto
1031 g
6.2 kg
494.88 kg
Wolumen
2.08 dm3
15.06 dm3
1.21 m3
Warstwy/Paleta
-
-
5
Opakowania transportowe / Warstwa
-
-
16
Opakowania pojedyncze
(PAL)
EAN
7322540751444
Materiał opakowania
Plastic bottle
Sztuki
1
Waga brutto
1077.2 g
Wysokość
246 mm
Długość
91 mm
Szerokość
93 mm
Waga netto
1031 g
Wolumen
2.08 dm3
Warstwy/Paleta
-
Opakowania transportowe / Warstwa
-
Opakowania transportowe
(TRP)
EAN
7322540751307
Materiał opakowania
Carton
Sztuki
6 (6 CON)
Waga brutto
6.7 kg
Wysokość
265 mm
Długość
290 mm
Szerokość
196 mm
Waga netto
6.2 kg
Wolumen
15.06 dm3
Warstwy/Paleta
-
Opakowania transportowe / Warstwa
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540758733
Materiał opakowania
-
Sztuki
480 (80 TRP)
Waga brutto
535.6 kg
Wysokość
1475 mm
Długość
1200 mm
Szerokość
800 mm
Waga netto
494.88 kg
Wolumen
1.21 m3
Warstwy/Paleta
5
Opakowania transportowe / Warstwa
16

Skład/Składniki

Formuły mydeł zawierają składniki o różnych właściwościach. Essity kładzie szczególny nacisk na to, aby w mydłach znajdowały się starannie wyselekcjonowane składniki. Wszystkie są poddawane ocenie ze względu na bezpieczeństwo i wpływ na środowisko.

Mydła Tork zawierają co najmniej 94% składników pochodzenia naturalnego, w tym wodę, zgodnie z ISO 16128. Nasze mydła z oznakowaniem EU Ecolabel spełniają restrykcyjne kryteria dotyczące wpływu na środowisko, w tym niską toksyczność dla organizmów wodnych, biogedradowalność składników, ograniczone wykorzystanie substancji niebezpiecznych i dobre właściwości myjące. Co więcej, produkty powstają w zakładzie, w którym wykorzystuje się energię z certyfikowanych odnawialnych źródeł.

Wyniki przeprowadzonej przez Essity oceny cyklu życia produktu wskazują, że woda wykorzystywana do spłukiwania mydła ma istotny wpływ na całkowity ślad węglowy jego używania. Zależy on w głównej mierze od zużycia wody oraz ilości energii wykorzystanej do jej podgrzania. W konsekwencji ślad węglowy można ograniczyć poprzez mniejsze zużycie wody o niższej temperaturze podczas spłukiwania mydła.

Certyfikacja środowiskowa

Ten produkt posiada certyfikat EU Ecolabel o numerze certyfikatu SE/030/002.

Opakowanie

Spełnianie wymogów dyrektywy dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE): Tak

Data opracowania artykułu i ostatnia korekta artykułu

Data wydania: 13-01-2023
Data korekty: 02-04-2024

Produkcja

Ten zakład produkcyjny posiada certyfikat zgodności z normami ISO 9001 i ISO 14001. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) zgodnie z ISO22716:2007

Utylizacja

Samozasysająca butelka pozwala zmniejszyć ilość odpadów o 70%. W oparciu o badanie Essity
Podczas segregowania odpadów, pustą butelkę można wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, a pudełko transportowe do pojemnika na papier.  Należy przestrzegać lokalnych i miejscowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. 

Essity Poland Sp.z o., ul. Puławska 435 A, 02-801 Warszawa, Polska

Źródła

Nawet o 50% mniejsze zużycie*
*

Na podstawie badania Essity

Skróć czas pracy personelu sprzątającego: Potwierdzone certyfikatem bezproblemowe uzupełnianie wkładów ** w czasie krótszym niż 10 sekund ***
**

Łatwość użytkowania potwierdzona certyfikatem wydanym przez Szwedzkie Towarzystwo Reumatyczne, w badaniu zgodnym z testem The Design for All (Zaprojektowane dla każdego), którego wyniki opublikowano w Swedish Design Research Journal w 2011 r.

***

W oparciu o badanie przeprowadzone przez wewnętrzny zespół, w którym mierzono czas uzupełniania wkładów.