Testimonial_Kentucky_Kingdom_800x500.jpg   


Utrzymanie parku rozrywki w czystości wzbudza „dreszczyk emocji”

 
Parki rozrywki i rekreacji konkurują między sobą o większą sprzedaż biletów sezonowych, zadowolonych gości i lojalność klientów, stawiając na jak najlepsze osobiste doznania gości podczas wizyty. Jednak utrzymanie czystości w parku rozrywki może być trudnym wyzwaniem. Wymaga dużego nakładu pracy od personelu sprzątającego, który kontroluje liczne obiekty o dużym natężeniu ruchu rozmieszczone na rozległym obszarze.
 
Kentucky Kingdom and Hurricane Bay to popularny rodzinny park rozrywki zlokalizowany w Louisville w stanie Kentucky. Władze parku zauważyły, że utrzymanie parku w czystości i zapewnienie pełnych dozowników to wymagający aspekt działalności parku. W myśl hasła „Dreszczyk emocji – tylko to się liczy”, ten rozległy 25-hektarowy park może pochwalić się ponad 70 różnymi instalacjami do przejażdżek oraz 20 atrakcjami wodnymi. W szczycie sezonu park przyciąga ponad 9000 gości dziennie.
 
Kentucky Kingdom korzysta w zakresie sprzątania z usług przedstawicieli lokalnej społeczności – szkolenia, radzenie sobie z nieobecnościami w pracy i rotacją kadr oraz motywowanie pracowników i rejestrowanie osiągnięć są wyjątkowo trudnym zadaniem. Jak twierdzi Jake Allgeier, kierownik ds. obsługi obiektu, zastosowanie rozwiązania Tork Vision Sprzątanie* na terenie kompleksu okazało się strzałem w dziesiątkę.
 
Uzyskiwane w czasie rzeczywistym, użyteczne dane dla kierowników obiektów
Tork Vision Sprzątanie* to wiodące oprogramowanie do zarządzania obiektami na świecie, które umożliwia sprzątanie na podstawie danych. System przekazuje dane w czasie rzeczywistym, przez co kierownicy ds. obsługi obiektów oraz personel sprzątający mogą zajmować się utrzymaniem kompleksu w czystości i uzupełnianiem dozowników w proaktywny sposób. System składa się z połączonych urządzeń, które na bieżąco przekazują informacje o tym, co, gdzie i kiedy jest potrzebne. Za pomocą tabletów, smartfonów oraz wszelkich innych urządzeń podłączonych do sieci przełożeni oraz personel sprzątający otrzymują cyfrowe plany sprzątania oraz klarowny obraz tych obszarów obiektu, które wymagają uwagi, a także informacje o potrzebnych środkach czystości. Dzięki sprzątaniu opartemu na danych można skrócić czas czyszczenia o minimum 20% oraz zaangażować personel sprzątający do bardziej ukierunkowanych zadań, obniżając jednocześnie poziom stresu.
 
Obecnie w Kentucky Kingdom and Hurricane Bay system Tork Vision Sprzątanie* jest wykorzystywany przez cały czas do pobierania danych w czasie rzeczywistym ze 163 połączonych urządzeń zainstalowanych na terenie parku. Oprogramowanie monitoruje poziom w dozownikach oraz liczbę gości w poszczególnych częściach parku, dzięki czemu personel sprzątający otrzymuje przydatne informacje dotyczące sprzątania w sposób uporządkowany, zgodnie z priorytetami. Jest to szczególnie przydatna zdolność podczas intensywnych weekendów, ponieważ liczba gości w poszczególnych strefach parku może różnić się w tysiącach.
 
I jak się okazało, Allgeier miał rację. Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie* przyniosło temu obiektowi ogromne korzyści.
 
Pracownicy to uwielbiają
Jak zauważa: „Mój personel uwielbia ten system, a czas wykorzystujemy bardziej skutecznie, ponieważ nie musimy już fizycznie sprawdzać każdego dozownika”. „To fantastyczna sprawa, że nie musimy już tego robić”.
 
Jessi O'Daniel, CTA, starszy kierownik ds. relacji z gośćmi dodaje, że wprowadzenie systemu Tork Vision Sprzątanie* spotkało się z dobrym przyjęciem w wielu obszarach – między innymi w kwestii motywacji i uznania personelu.
 
Analizy, które pozwalają podejmować bardziej świadome decyzje
„System usprawnił cały proces zaopatrywania i utrzymania higieny” – twierdzi O'Daniel. „Steruje organizacją pracy personelu sprzątającego, ponieważ opiera się ona na miejscach oraz zasobach, które są użytkowane w danym momencie” – dodaje. „A dzięki temu, że kierownictwo parku ma dostęp do wszystkich codziennych czynności, opierając się na danych online, mamy jasny wgląd do wyników personelu. Te spostrzeżenia pozwalają na podejmowanie bardziej świadomych decyzji i dostosowywanie planu sprzątania”.
 
Podsumowując pierwszy sezon** korzystania z systemu, Jessi O'Daniel nie szczędzi dla niego pochwał. „Jesteśmy pod jego wielkim wrażeniem. System jest bardzo prosty w użytkowaniu” – dodaje. „Zastosowanie czegoś, co ułatwi wszystkim życie w pracy powinno być oczywiste. Nie możemy pojąć, dlaczego nie wszystkie parki rozrywki stosują ten system”.
 
Myśląc o przyszłości, Kentucky Kingdom and Hurricane Bay przeanalizuje raporty oraz dane uzyskane podczas stosowania systemu Tork Vision Sprzątanie*, kładąc nacisk na jakość sprzątania oraz nieustanne zwiększanie wydajności w oparciu o udokumentowane wnioski. Jako że podczas wdrożenia klienci mogą korzystać ze wsparcia pracowników Tork Customer Success, Kentucky Kingdom and Hurricane Bay nadal dopracowuje konfigurację systemu w oparciu o uzyskane wnioski i wyniki.
 
 
 
Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie było wcześniej znane jako Tork Easycube®.
**2017
Kolejka górska w Kentucky Kingdom
„Mój personel uwielbia ten system. Możemy skuteczniej wykorzystywać czas, ponieważ nie trzeba już fizycznie sprawdzać każdego dozownika”.
Jake Allgeier, kierownik ds. obsługi obiektu