Osoba myjąca okna

Utrzymanie czystości w miejscu pracy a dobrostan pracowników

Poziom czystości i higieny w biurze w istotnym stopniu wpływa na zadowolenie pracowników. Z poniższych artykułów dowiesz się więcej na temat poprawy warunków pracy dzięki optymalizacji systemu sprzątania. Przeczytasz także, jak to osiągnąć, bazując na dotychczasowych zasobach i korzystając ze wsparcia, jakie dają nowe rozwiązania technologiczne. 

 

Jako kierownik obiektu, przykładasz dużą wagę do tego, aby przebywające w nim osoby były zadowolone i nie zgłaszały zastrzeżeń. Utrzymanie kontroli nie jest łatwe, a usprawnienie operacji w obliczu ciągłej presji kosztów jest jeszcze trudniejsze. Czyste i higieniczne środowisko pracy jest kluczowe dla zadowolenia, dobrostanu i produktywności pracowników, a ponadto może przyczynić się do pozyskania i utrzymania utalentowanych pracowników. 


Według badań 72% pracowników nie chce polecać osobom poszukującym pracy firm, w których panują złe warunki higieniczne, a 70% uważa, że złe warunki higieniczne wpływają na ich ogólne zadowolenie z pracy*. Innymi słowy, środowisko pracy wpływa na ogólne zadowolenie pracowników, a higiena odgrywa w tej kwestii decydującą rolę. Badania wykazują także, że najwięcej skarg dotyczy łazienek. Właśnie dlatego niezmienna, wysoka jakość sprzątania ma kluczowe znaczenie. Widać to zwłaszcza teraz, kiedy higiena stała się głównym priorytetem.


Przestrzeń biurowa ciągle ewoluuje, zmierzając w stronę większej elastyczności i aktywności. To wpływa na sposób poruszania się pracowników po biurze i stawia nowe wymagania przed personelem sprzątającym, ponieważ zapewnienie stałej jakości usług w tak dynamicznym środowisku nie jest łatwe. Utrzymanie kontroli nad biurem we wszystkich aspektach i przyjęcie postawy proaktywnej zamiast biernej to duże wyzwanie.


Aby zapewnić stały poziom higieny i czystości w miejscu pracy, potrzeba nowych i bardziej inteligentnych metod działania. Dzięki innowacyjnym, funkcjonalnym i wydajnym rozwiązaniom połączonym ze sprzątaniem w oparciu o dane możesz zwiększyć efektywność, zaoszczędzić czas i poprawić warunki pracy – zarówno własne, jak i personelu sprzątającego i pracowników biurowych. W ten sposób będziesz mieć poczucie kontroli, a to z kolei przekłada się na spokój ducha.


Dowiedz się więcej na temat tego, jak dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym mogą pomóc zapewnić stały wysoki poziom sprzątania. 


Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

 

 

tork_datadrivencleaning_male_cleaner_tablet_800x500.jpg   


Zastosowanie sprzątania opartego na danych pozwala zwiększyć jakość czyszczenia oraz podnieść poziom higieny i wydajności operacyjnej 

Od czasu pandemii ludzie mają silną potrzebę, by czuć się bezpiecznie i pewnie w miejscu pracy. Aż 71% pracowników oczekuje, że pracodawca zapewni dodatkowe obchody w celu zapewnienia higieny****. A wraz z wyższymi wymaganiami dotyczącymi jakości i higieny sprzątania rośnie potrzeba zwiększenia wydajności oraz efektywności zasobów w zakresie czyszczenia. Wprowadzenie sprzątania opartego na danych może pomóc osiągnąć ten cel. 
 
Wysoka jakość i mniej skarg
Coraz więcej kierowników obiektów dostrzega, że rozwiązania cyfrowe mogą pomóc im w zapewnieniu wysokiej jakości sprzątania, co jest w pełni zgodne z prawdą. W rzeczywistości wykazano, że sprzątanie w oparciu o dane pozwala osiągnąć do 30% wyższy poziom satysfakcji klientów*****. Można to uzyskać poprzez zwiększenie wydajności operacyjnej oraz umożliwienie pracownikom sprzątającym optymalizacji zasobów i stworzenie bezpiecznego środowiska. 
 
Efektywne wykorzystanie czasu
Właśnie dlatego tak wiele innowacyjnych firm zdecydowało się korzystać z rozwiązania Tork Vision Sprzątanie – wiodącego na świecie rozwiązania do zarządzania obiektami. Rozwiązanie to daje pracownikom sprzątającym dostęp do danych w czasie rzeczywistym na tabletach lub smartfonach, dzięki czemu mogą działać proaktywnie i rozwiązywać problemy, zanim pojawią się skargi.
 
Poprawa jakości i wydajności
Oprócz tego, że pracownicy sprzątający mogą wykonywać pracę dokładnie tam, gdzie trzeba, możesz również przez cały czas pozostawać o krok do przodu, aby przewyższać oczekiwania w dziedzinie higieny – nawet w dynamicznych i wymagających miejscach pracy. Personel otrzymuje także możliwość zapewnienia lepszej jakości czyszczenia przy mniejszym nakładzie pracy. Pomaga to zmniejszyć liczbę skarg oraz pozwala lepiej zarządzać i optymalizować działania, przy zachowaniu pełnej kontroli i spokoju ducha. 
 
Promowanie zrównoważonego rozwoju i komfortu
Dodatkowo dzięki ograniczeniu ilości odpadów rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez uzupełnianie tylko tego, co jest faktycznie potrzebne w danym momencie. Ponadto ten nowy sposób pracy pomaga zmniejszyć presję oraz zwiększyć motywację, ponieważ pracownicy wiedzą, że każde ich działanie ma znaczenie. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu Tork Vision Sprzątanie?

Więcej informacji można znaleźć tutaj.
„Dzięki sprzątaniu opartemu na danych zawsze wiemy, kiedy dozowniki są prawie puste, co pozwala nam uniknąć niespodzianek. Podejmujemy decyzje oparte na faktach, a nie na odczuciach”.
Sander Borggreve, kierownik obiektu w WTC Amsterdam

Wartość rozwiązania Tork Vision Sprzątanie

Rekomendacje produktu

Źródła

* Ankieta CEBR
** Tork – Biała księga higieny w biurze 2018 r.
*** Pomiar dokonany na podstawie danych z niemal 13 000 połączonych urządzeń w okresie od czerwca do grudnia 2019 r., w oparciu o czas w ciągu miesiąca, przez który urządzenie jest puste, w stosunku do całego miesiąca.
**** Badanie przeprowadzone przez Kantar na zlecenie Essity w 2020 r.
***** Badanie zadowolenia gości z dwóch łazienek z systemem Tork Vision Sprzątanie oraz dwóch tradycyjnych łazienek na wystawie ISSA/Interclean w maju 2016 roku.
 
Uwaga: Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie było wcześniej znane jako Tork EasyCube®.