Dwie kobiety rozmawiają ze sobą, przed nimi tablet

Zapewnij stały poziom jakości sprzątania przez cały czas

Stała i wysoka jakość sprzątania to niezbędny element obsługi budynków. Przygotowaliśmy dwa artykuły, w których dzielimy się wiedzą i rekomendacjami w tej dziedzinie. W pierwszym omawiamy, jakie znaczenie ma utrzymywanie stałej jakości usług sprzątania, a w drugim podpowiadamy, jak skutecznie dbać o ich wysoki poziom w każdej sytuacji.

 

Nowe oczekiwania
W związku z pandemią pojawiły się nowe oczekiwania dotyczące dodatkowego i częstszego sprzątania. Dostosowanie się do nowych przepisów, protokołów i procedur dotyczących sprzątania wymaga dodatkowych szkoleń i może powodować problemy kadrowe z uwagi na wymóg wykonywania większej pracy przy takich samych lub uszczuplonych zasobach w zakresie czyszczenia. Ponadto pojawiły się nowe oczekiwania związane z wykazywaniem czystości i higieny, co wymaga większego nakładu prac administracyjnych i sprawozdawczości w celu dostosowania się do nowych standardów.
 
Odpływ klientów
Sprzątanie należy do usług najczęściej zlecanych na zewnątrz w segmentach takich jak edukacja, hotele, szpitale, handel oraz nieruchomości komercyjne i mieszkalne. Według statystyk przeciętna firma sprzątająca co roku traci do 55% swojej całkowitej bazy klientów z powodu słabej jakości usług sprzątania*. Z kolei o pozyskaniu nowych klientów zazwyczaj decydują konkurencyjne ceny i wysoki poziom usług. Właśnie dlatego zapewnienie stałej i wysokiej jakości sprzątania ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia odpływu klientów. Jest to istotne zwłaszcza teraz, gdy higiena stała się najważniejszym priorytetem. 
 
Poprawa jakości i wydajności
Utrzymanie lub podniesienie jakości sprzątania oraz poziomu higieny to duże wyzwanie, zwłaszcza gdy chcemy połączyć to z poprawą wydajności operacyjnej. W przeszłości koncentracja na poprawie jakości i wzroście zadowolenia klientów skutkowała obniżeniem wydajności, i odwrotnie – zbyt duży nacisk na optymalizację czasu pracy i zasobów w zakresie czyszczenia skutkował niższą jakością usług. Dziś innowacyjne technologie pozwalają osiągnąć oba te cele – można poprawić jakość pracy i podnieść poziom zadowolenia klientów, równocześnie zwiększając wydajność. 
 
Poprawa motywacji pracowników
Sprzątanie w oparciu o dane pozwoli Ci odkryć nową, bardziej inteligentną metodę pracy, która prowadzi do oszczędności czasu i wyższej wydajności. Informacje w czasie rzeczywistym dotyczące wymaganego sprzątania i uzupełniania wkładów pozwalają zwiększyć możliwości personelu oraz zoptymalizować zasoby poprzez proaktywne działanie zamiast trzymania się stałej rutyny. Wiedząc, gdzie i kiedy należy sprzątać, personel może wyeliminować zbędne cykle sprzątania i kontrole dozowników, aby móc poświęcić więcej czasu na sprzątanie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Ten nowy sposób pracy zapewni Tobie i Twojemu personelowi sprzątającemu dokładniejszy wgląd w sytuację oraz lepszą kontrolę, co spowoduje poprawę motywacji oraz ograniczy presję fizyczną i psychiczną. Sprzątanie w oparciu o dane to rewolucyjne rozwiązanie zwiększające wydajność, jakość pracy i zaangażowanie pracowników. 

 
Chcesz dowiedzieć się, jak zapewnić stały poziom usług sprzątania? 

Wartość biznesowa rozwiązania Tork Vision Sprzątanie:

„Sprzątanie w oparciu o dane zmienia oblicze branży. Po pierwsze, radykalnie podnosi wydajność pracy. Po drugie, znacząco zwiększa motywację personelu. Po trzecie, wyznacza nowy, wyższy standard czystości i porządku dla naszych klientów. Opierając się na danych dostarczanych w czasie rzeczywistym, zwiększymy wydajność na całym rynku”.
– Jean Dussaix, starszy specjalista ds. zaopatrzenia na poziomie globalnym w Sodexo.

tork_easycube_tablet_passengerterminals_800x500.jpg  


Czas wprowadzić sprzątanie oparte na danych

Innowacje i nowe technologie przynoszą zmiany i pomagają optymalizować wykorzystanie zasobów czyszczących w niemal każdej branży. Usługi sprzątania nie są tu wyjątkiem. W przypadku skomplikowanych, dużych obiektów o zmiennej liczbie odwiedzających, podzielonych na wiele jednostek do sprzątania wykorzystanie danych pozwala poprawić jakość sprzątania i wydajność operacyjną, a także pozytywnie wpływa na warunki pracy personelu sprzątającego – jego środowisko pracy staje się bardziej zrozumiałe i mniej stresujące.
  
Nadszedł czas, by wprowadzić technologie cyfrowe
Odejście od statycznych harmonogramów na rzecz sprzątania w oparciu o dane i prawdziwe potrzeby pozwoli Tobie i Twojemu personelowi sprzątającemu osiągnąć zupełnie nowy poziom jakości, wydajności i higieny. Urządzenia z modułem łączności oraz oprogramowanie śledzące liczbę gości i poziom zużycia wkładów przekazują informacje o rzeczywistych potrzebach w zakresie sprzątania. Pozwala to Tobie oraz Twoim pracownikom proaktywnie zapobiegać skargom oraz skupiać się na tym, czego, gdzie i kiedy naprawdę potrzeba. 
 
Liczby mówią same za siebie
Według danych uzyskanych od klientów korzystających obecnie z rozwiązań Tork wprowadzenie technologii cyfrowej pozwoliło sprawić, że dozowniki są zaopatrzone przez 99% czasu** oraz zaoszczędzić do 20% czasu potrzebnego na sprzątanie*****. Twoi pracownicy będą bardziej zmotywowani, mniej zestresowani i będą wykonywać więcej zadań w krótszym czasie. Ponadto, mając świadomość, że każde zadanie ma znaczenie, dostrzegą w pracy większy sens. Właśnie dlatego tak wiele innowacyjnych firm zdecydowało się skorzystać ze Sprzątania Tork Vision – wiodącego na świecie rozwiązania do zarządzania obiektami, które umożliwia sprzątanie w oparciu o dane. Wyposaż swój zespół sprzątający w rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie, które dostarcza informacje w czasie rzeczywistym, umożliwiając nowy, bardziej inteligentny sposób pracy, który usprawnia procedury sprzątania i oszczędza czas, a także zapewnia zgodność z nowymi standardami higieny.

Umów się na szybką prezentację rozwiązania Tork Vision Sprzątanie

Sprzątanie w oparciu o dane pomaga udoskonalić procesy sprzątania na trzy istotne sposoby:

Polecane produkty

Źródła

* Analiza branży usług sprzątania 2017 – koszty i trendy.
** Pomiar dokonany na podstawie danych z niemal 13 000 połączonych urządzeń w okresie od czerwca do grudnia 2019 r., w oparciu o czas w ciągu miesiąca, przez który urządzenie jest puste, w stosunku do całego miesiąca.
*** W oparciu o opinie klientów dotyczące kontroli dozowników w ciągu 6 miesięcy przed i po zainstalowaniu rozwiązania Tork Vision Sprzątanie (od czerwca do grudnia 2019 r.). Pomiar dokonany w 16 punktach połączonych z systemem Tork Vision Sprzątanie, przy czym każda kontrola dozowników trwała około 20 sekund.
**** Badanie zadowolenia gości z dwóch łazienek z systemem Tork Vision Sprzątanie oraz dwóch tradycyjnych łazienek na wystawie ISSA/Interclean w maju 2016 roku.
***** Na podstawie udokumentowanych wyników uzyskanych przez trzech klientów korzystających z systemu Tork Vision Sprzątanie, według pomiarów przed wdrożeniem i po wdrożeniu rozwiązania Tork Vision Sprzątanie.

Uwaga: Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie było wcześniej znane jako Tork EasyCube®.