Wkład w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Wkład w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Dążymy za wszelką cenę do opracowywania produktów i rozwiązań, które wykorzystują mniej zasobów, wpisują się w potrzeby społeczeństwa opartego na gospodarce obiegowej i przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Zarówno Tork, jak i nasza spółka macierzysta Essity, są zaangażowane w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dzięki swojej działalności operacyjnej oraz wiedzy specjalistycznej koncentrujemy się głównie na celach nr 3, 6, 12, 13 i 15. Naszym zdaniem są to cele, na które możemy mieć istotny wpływ. Nasze filary zrównoważonego rozwoju – Dobrostan, Tworzyć więcej, wykorzystując mniej i Gospodarka obiegowa – umożliwiają nam tworzenie prawdziwej wartości dla naszych klientów, partnerów i społeczeństw, również we współpracy z nimi.
Ciekawostka!

Tork jest częścią firmy Essity, będącej globalnym liderem branży higienicznej i zdrowotnej, która uznawana jest za jedną z najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój firm na świecie.

Źródła

W oparciu o porównanie Tork excelCLEAN® i sposobów czyszczenia z użyciem szmat i czyściw
2-warstwowa serwetka w dozowniku na stolik w porównaniu do serwetki Fastfold (dozownik Tork: 271800 i wkład Tork: 10933)
W oparciu o ocenę analizy cyklu życia (life cycle analysis, LCA) z uwzględnieniem procesów, których uniknięto, przeprowadzoną w Europie przez Essity i zweryfikowaną przez IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd, 2017