Ogranicz emisję dwutlenku węgla

Ogranicz emisję dwutlenku węgla

Od maja 2023 roku w ofercie Tork w Europie (wyłączając Francję) jest dostępnych 27 dozowników z certyfikatem potwierdzającym neutralność węglową*.

Emisja dwutlenku węgla tych dozowników jest zmniejszana i rekompensowana podczas całego cyklu życia produktu** – od pozyskiwania surowców po utylizację. 

Jedna kobieta myje ręce, druga kobieta korzysta z dozownika do ręczników papierowych

Dowiedz się więcej na temat neutralnych węglowo dozowników Tork

Obejrzyj video

Maksymalizuj poziom higieny, ograniczając emisję dwutlenku węgla

solar-panels-800x500.jpg


Ograniczona i skompensowana emisja dwutlenku węgla 

Wszystkie neutralne węglowo dozowniki Tork są wytwarzane przy użyciu certyfikowanych odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Aby osiągnąć neutralność węglową, pozostała emisja dwutlenku węgla jest rekompensowana poprzez inwestycje w projekty zatwierdzone przez organizację ClimatePartner.

Znacząca rekompensata emisji dwutlenku węgla 

Aby zrównoważyć emisję dwutlenku węgla, Tork współpracuje z ClimatePartner – członkiem International Carbon Reduction and Offset Alliance. Organizacja ta akceptuje wyłącznie projekty spełniające określone wymogi, takie jak Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard i Clean Development Mechanism (CDM). www.climatepartner.com


solar-panels-800x500.jpg

Do pobrania

solar-panels-800x500.jpg

Projekty klimatyczne z myślą o ludziach i planecie

Emisja dwutlenku węgla jest rekompensowana za pomocą certyfikowanych i poddawanych regularnym kontrolom projektów. Od zapewniania wody pitnej w Kambodży po ochronę lasów w Indonezji oraz inwestowanie w energooszczędne kuchenki w Indiach i zbieranie plastiku*** z plaż.

Zrównoważone zarządzanie higieną

Produkty i usługi Tork pomagają zmniejszać negatywny wpływ na ludzi i planetę. Skupiamy się na kluczowych kwestiach, które są ważne dla nas, Twojej firmy i Twoich klientów. Od certyfikowanych włókien po odnawialne opakowania i programy recyklingu, takie jak Tork PaperCircle®. Koncentrujemy się również na tym, aby higiena była łatwo dostępna dla wszystkich.


Nasze główne obszary zrównoważonego rozwoju: dobrostan, materiały i opakowania, zużycie i odpady oraz emisja dwutlenku węgla

solar-panels-800x500.jpg

Źródła

* Zmniejszona dzięki certyfikowanym odnawialnym źródłom energii elektrycznej i rekompensowana projektami klimatycznymi
** Z wyjątkiem wkładów
*** Nie rekompensuje emisji dwutlenku węgla