Czyszczenie powierzchni

Stosuj właściwe czyszczenie powierzchni

Systematyczne sprzątanie oraz dezynfekcja w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia odgrywa zasadniczą rolę w zapobieganiu infekcjom oraz zapewnianiu bezpieczniejszego środowiska zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów. Dopilnuj, aby procedury były przeprowadzane prawidłowo i systematycznie, ze szczególnym uwzględnieniem często dotykanych powierzchni, w tym stolików na łóżkach, podłóg, ram łóżek, stolików przy łóżkach, krzeseł i klamek. Także pranie, sztućce oraz sprzęt medyczny powinny podlegać rutynowym procedurom. Personel sprzątający i pomocniczy odgrywa ważną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zakażeń dzięki współpracy, nadawaniu priorytetu obszarom ryzyka i przestrzeganiu wytycznych dotyczących sprzątania i dezynfekcji.

Pliki do pobrania

Rekomendacje produktu