Dezynfekcja rąk

Utrzymuj właściwą higienę rąk

W związku z tym, że pracownicy służby zdrowia spotykają się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na swoje usługi, utrzymanie wysokiego standardu higieny w szpitalach, gabinetach lekarskich i innych placówkach służby zdrowia jest ważne jak nigdy przedtem. Utrzymanie właściwej higieny rąk ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ochrony zdrowia pracowników i pacjentów. Cały personel służby zdrowia powinien stosować środki dezynfekujące lub myć ręce przy użyciu mydła w następujących pięciu krytycznych momentach:
 
  1. przed kontaktem z pacjentem;
  2. przed oczyszczaniem / procedurą aseptyczną;
  3. po ekspozycji na płyny ustrojowe;
  4. po kontakcie z pacjentem;
  5. po kontakcie z otoczeniem pacjenta.

Jeżeli na rękach widać zanieczyszczenia, lekarze, pielęgniarki oraz pozostali pracownicy medyczni powinni zastosować procedurę mycia rąk wodą i mydłem. Placówka powinna zapewnić łatwy dostęp do produktów higieny rąk całemu personelowi w każdym pomieszczeniu, gdzie świadczona jest opieka – w szpitalu, gabinecie lekarskim czy innej placówce zdrowia. 

Poniżej znajdują się materiały wzmacniające odpowiednie techniki zachowania higieny rąk skierowane do nowych pracowników służby zdrowia. 

Trening i edukacja

Dbanie o higienę rąk jest niezbędne, aby pracownicy służby zdrowia czuli się bezpiecznie w pracy. Pozwól firmie Tork zmienić teorię w praktykę dzięki naszym opartym na faktach szkoleniom i zaleceniom dotyczącym higieny rąk.

Rekomendacje produktu