Pokoje podopiecznych

Pokoje podopiecznych

Jak zoptymalizować rozmieszczenie dozowników, aby podnieść poziom higieny?

Przewodnik rozmieszczenia dozowników w pokojach podopiecznych

Określenie stref dla podopiecznych w domach opieki może być utrudnione ze względu na większą niż w szpitalach mobilność pacjentów. „Punkt świadczenia opieki” znajduje się dokładnie tam, gdzie odbywają się zabiegi pielęgnacyjne. Określa się go jako „miejsce, w którym spotykają się 3 składowe”, tj. podopieczny, pracownik ochrony zdrowia i opieka. Dopilnuj, aby dozowniki były rozmieszczone w strategicznych miejscach. Oto nasze zalecenia.
 
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij niebieskie kółka.

Rekomendacje produktu

Miniatura przewodnika rozmieszczenia dozowników w obiektach opieki długoterminowej

Przewodnik rozmieszczania dozowników w obiektach opieki długoterminowej