Lekarz myje ręce przed operacją.

Walcz z zakażeniami powiązanymi z opieką zdrowotną przy pomocy higieny rąk

Poprawa higieny rąk stanowi najlepszą metodę do walki z zakażeniami powiązanymi z opieką zdrowotną. W poniższym artykule można dowiedzieć się więcej o tego typu zakażeniach i sposobach zapobiegania im.
 
Obecnie zakażenia powiązane z opieką zdrowotną (ang. healthcare-associated infection, HAI) nadal stanowią poważny problem dla szpitali i innych placówek służby zdrowia. Co roku miliony pacjentów na całym świecie ulegają zakażeniom powiązanym z opieką zdrowotną, zwanym inaczej zakażeniami szpitalnymi, które powodują wiele powikłań i mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla życia. Skutki tych zakażeń są bardzo poważne: sprawiają ból, utrudniają rekonwalescencję, a czasami prowadzą do zgonu. Zakażenia tego typu są także bardzo kosztowne dla społeczeństwa. Z tego powodu wiele organizacji, jak chociażby Światowa Organizacja Zdrowia, próbuje zwalczać to zjawisko.
 
Jak podaje WHO, stosowanie prawidłowych zasad higieny rąk stanowi najskuteczniejszą metodę walki z zakażeniami szpitalnymi. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że pracownicy służby zdrowia są świadomi roli higieny rąk. De facto badania wskazują, że personel pielęgniarski najbardziej przestrzega zasad higieny rąk, jednak zapewnienie, by wszyscy pracownicy zachowywali zasady higieny rąk, nie zawsze jest proste. Możliwe, że potrzebna jest pomoc w zachęcaniu do stosowania prawidłowych zasad higieny. Ponadto często przydają się informacje zwiększające świadomość na temat roli higieny rąk wśród pacjentów i odwiedzających. 
 
W szpitalach, oprócz zapewnienia prawidłowej higieny rąk, ważne jest, aby zidentyfikować obszary ryzyka i zgłębić wiedzę na temat działań zapobiegawczych w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
 

Fakty o zakażeniach powiązanych z opieką zdrowotną (ang. healthcare-associated infection, HAI)

Zakażenie powiązane z opieką zdrowotną (ang. health-associated infection, HAI) to zakażenie, do którego dochodzi podczas opieki w szpitalu lub innej placówce służby zdrowia, które nie występowało w momencie przyjęcia do placówki, ani nie było w fazie rozwoju. Pacjenci mogą zakazić się w każdym środowisku opieki zdrowotnej, w którym otrzymują pomoc. Ponadto zakażenie to może rozwinąć się po wypisaniu z placówki zdrowia.

KrokiZrównoważonegoRozwoju_800x500.jpg  


Sposoby zapobiegania zakażeniom powiązanym z opieką zdrowotną

Nigdy dotąd zapobieganie zakażeniom powiązanym z opieką zdrowotną nie odgrywało tak kluczowej roli. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że istnieje powszechna zgoda na całym świecie odnośnie pilnego rozwiązania coraz większego problemu, jakim jest oporność na antybiotyki. W służbie zdrowia przestrzeganie zasad higieny rąk stanowi podstawę w skutecznym zapobieganiu i kontrolowaniu zakażeń. W przypadku zapobiegania zakażeniom szpitalnym, oprócz łatwego dostępu do środków dezynfekujących do rąk oraz stanowisk do mycia rąk, kluczową rolę odgrywają wiedza na temat możliwości związanych z higieną oraz czas i sposób przeprowadzania procedur higieny rąk.
 
Z ostatnio przeprowadzonej ankiety wynika, że 8 na 10 przepytanych pracowników służby zdrowia pragnie poprawić u siebie poziom przestrzegania zasad higieny rąk. Wynik ten pokazuje nam stopień świadomości wśród personelu lekarskiego i pielęgniarskiego na temat swojej roli w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób i zakażeń oraz ich oddanie dla zdrowia pacjenta. Jako marka dostarczająca wiele produktów higienicznych dla środowisk szpitalnych chcemy wspierać pracowników służby zdrowia w ich staraniach na rzecz zachowania zasad higieny rąk.