Zdobywaj punkty LEED dzięki Tork

Zdobywaj punkty LEED dzięki Tork

LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design, przywództwo w obszarach projektowania środowiskowego i energetyki) to jeden z najczęściej stosowanych na świecie systemów do oceny budynków ekologicznych. Dzięki projektom dla różnych rodzajów budynków, społeczności i domów, system LEED zapewnia wytyczne do tworzenia zdrowej, wysoce wydajnej i prooszczędnościowej zabudowy ekologicznej. 


Dzięki certyfikatowi LEED Twoja firma może wzmocnić swój wizerunek przedsiębiorstwa przyjaznego dla środowiska i wykorzystać go w celu uzyskania przewagi nad konkurencją, a także przyciągnięcia i utrzymania pracowników oraz realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.


W jaki sposób działa punktacja LEED?  

 
System LEED opiera się na punktach, które są przyznawane w różnych dziedzinach, w tym za projekt, budownictwo, funkcjonowanie i konserwację budynku. Punkty te sumuje się i zależnie od ich ilości budynek może otrzymać certyfikat LEED – poziom standardowy, srebrny, złoty lub platynowy.

Twoja firma może zyskać punkty LEED dzięki wielu produktom i usługom Tork. Przykładowo dzięki przejściu na produkty higieniczne z certyfikatem niezależnych organizacji można uzyskać 2 punkty LEED za ekologiczne sprzątanie i korzystniejsze pod względem środowiska zaopatrzenie (ang. Green Cleaning and Environmentally Preferable Purchasing). Budynek może otrzymać nawet 5 punktów w kategorii innowacji, na przykład za wdrożenie rozwiązania Tork Vision Sprzątanie lub instalację systemu Tork PeakServe®

 

Czy obecnie Twoja firma mieści się w srebrnej kategorii LEED i zebrała 58 punktów? Wybierając produkty higieniczne Tork posiadające certyfikaty niezależnych organizacji oraz papierowe ręczniki do rąk, można zyskać 2 punkty, dzięki którym Twojej firmie zostanie przyznany złoty certyfikat LEED.

Kontakt

Zyskaj punkty LEED dla swojego obiektu dzięki produktom i usługom Tork

Źródła

* Pomiar dokonany na podstawie danych z niemal 13 000 połączonych urządzeń w okresie od czerwca do grudnia 2019 r., w oparciu o czas w ciągu miesiąca, przez który urządzenie jest puste, w stosunku do całego miesiąca.
** Na podstawie udokumentowanych wyników uzyskanych przez trzech klientów korzystających z rozwiązania Tork Vision Sprzątanie, według pomiarów przed wdrożeniem i po wdrożeniu Tork Vision Sprzątanie.
 
UWAGA: Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie było wcześniej znane jako Tork EasyCube®