Mycie rąk

Wspieraj swój zespół w stałym utrzymywaniu prawidłowej higieny rąk

Ochrona gości oraz personelu przed krzyżowym przenoszeniem zarazków w branży gastronomicznej zaczyna się od częstego i prawidłowego mycia rąk.


Twoi pracownicy powinni zawsze myć ręce: 


  • po skorzystaniu z toalety;
  • po opuszczeniu i powrocie do kuchni / stanowisk przygotowania jedzenia;
  • po wyrzuceniu śmieci; 
  • po pracy ze środkami czyszczącymi;
  • po jedzeniu, piciu, paleniu lub żuciu gumy;
  • po obróbce surowego mięsa, drobiu lub owoców morza;
  • po dotykaniu ciała lub ubrania;
  • po kichaniu, kasłaniu lub wycieraniu nosa;
  • po kontakcie z pieniędzmi;
  • przed włożeniem i po zdjęciu rękawiczek.

Dopilnuj, aby stanowiska do mycia rąk były zawsze zaopatrzone w mydło i papierowe ręczniki do rąk. Korzystaj z poniższych materiałów, aby wzbogacać swoją wiedzę i edukować pracowników, a następnie sprawdź się, podchodząc do quizu ze znajomości Przewodnika dotyczącego higieny osobistej i higieny rąk.

Pliki do pobrania