Łazienki

Aby zmniejszyć liczbę skarg, zacznij tam, gdzie ich skala jest największa: w łazienkach. 71% personelu sprzątającego twierdzi, że gdyby uzupełnianie dozowników było łatwiejsze i szybsze, mieliby więcej czasu na wykonywanie innych zadań*. Zapewnij sprawne i efektywne zarządzanie sprzątaniem i łazienkami za pomocą rozwiązań higienicznych. Lepsza jakość sprzątania zapewnia większe zadowolenie w miejscu pracy.

Porozmawiaj z ekspertem higieny

Umów się na rozmowę telefoniczną, aby dowiedzieć się, w jaki sposób poprawa jakości sprzątania prowadzi do zwiększenia zadowolenia w miejscu pracy.

Zastrzeżenia

* Czerwiec 2022 roku, Behaviorally – badanie ilościowe i jakościowe w segmencie biurowym z udziałem ponad 600 respondentów w Ameryce Północnej i Europie 

** Miesięczna oszczędność CO2e w przypadku średniego biura z 800 pracownikami. Obliczenia na podstawie zweryfikowanej przez stronę trzecią oceny cyklu życia produktów w przeciętnych warunkach UE, w której wzięto pod uwagę pominięte procesy alternatywnego wykorzystania włókien pierwotnych i energii. Potencjalne oszczędności w kilogramach CO₂e zostały obliczone na podstawie wyników oceny cyklu życia produktów i zgłoszonej nam wagi zebranych odpadów. Szacunków nie należy wykorzystywać do obliczania śladu węglowego ani do celów sprawozdawczych.